Fond: AZEEGU

Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) USD - acc
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Európa
LU0980739220
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
USD
1 000
5%
Rýchle porovnanie