Fond: AZEMBA

Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) EUR - dis
Dlhopisový
dlhopisy - Rozvíjajúce sa trhy
IE0032828273
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
EUR
100 000
3%
Rýchle porovnanie