Fond: AZRELEG

Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR - acc
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Európa
LU0256840447
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
EUR
100
5%
Rýchle porovnanie