Fond: AZROIN

Allianz Oriental Income - AT - USD - acc
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Ázia
LU0348784397
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. - Luxembourg
USD
1 000
5%
Rýchle porovnanie