Fond: FFEHED

Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
Dlhopisový
dlhopisy - EUR
LU1046421522
Fidelity Worldwide Investment
USD
100 000
3.5%
Rýchle porovnanie