Fond: FTETRE

Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR
LU0170473531
29.08.2003
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 3.05% 0.51 0.32 2.18% 13/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% -0.74% 1.02% 0.52 0.34 -0.97% 21/39
9.0800
18.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.55% -0.33% 5.58% 1.45% 2.14% -5.03% -1.79% -1.81% -0.51% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -5.04% -2.45% -1.32% -0.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.06% 10.96% 4.91% 1.88% 1.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.02% 0.02%
Dlhopisový 92.94% 0.33% 92.61%
Ostatné 1.42% 1.42%
Peňažné 22.97% 17.03% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva333 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov108
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.268
Dividendový výnos2.95%
Rozhodný dátum08.03.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.02%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E6.07%
P/BV0.60%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.02%
Dlhopisové portfólio
Vládne 56.32
Podnikové 31.91
Hypotekárne 6.98
Deriváty 2.97
Výnos do splatnosti p.a.3.54
Modifikovaná durácia8.07
Kreditné rozloženie
AAA 30.57
AA 14.37
A 26.87
BBB 22.44
BB 2.32
B 0.95
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 2.49
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.02%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.55% 9.62% European Union 2.75% 6.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 4.17% Germany (Federal Republic Of) 1.8% 3.98%
Nykredit Realkredit A/S 5% 3.28% Austria (Republic of) 0% 2.97%
Belgium (Kingdom Of) 3.3% 2.51% Germany (Federal Republic Of) 1.3% 2.39%
Franklin Sustainable Euro Green Bond ETF 2.35% Germany (Federal Republic Of) 0% 2.32%