Fond: GENNE

Generali CEE Fond nových ekonomik - EUR
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Globálne
IE00B447TW91
Generali CEE Invest plc
EUR
100
5%
Rýchle porovnanie