Fond: INGIJAP

NN (L) Japan Equity - X Cap JPY
Akciový
akciové - Vyspelé trhy - Pacifik
LU0113305683
NN investment partners
JPY
150 000
5%
Rýchle porovnanie