Fond: ISHCMWOE

iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR
IE00B4L5Y983
25.09.2009
Akciové
Akcie - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
95.4860
18.07.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% 7.33% - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.59% 99.59%
Dlhopisový
Ostatné 0.05% 0.05%
Peňažné 0.39% 0.03% 0.36%
Veľkosť fondu
Aktíva765 312 mil.
Počet akcíí1429
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.33%
Veľké spoločnosti 34.52%
Stredné spoločnosti 17.13%
Malé spoločnosti 0.50%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.42%
P/BV3.04%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.43%
Cyklické tovary 10.11%
Finančné služby 14.24%
Nehnuteľnosti 2.07%
Defenzívne tovary 6.17%
Starostlivosť o zdravie 11.50%
Sieťové odvetvia 2.41%
Telekomunikácie 7.95%
Energie 4.13%
Priemysel 10.03%
Technológie 27.54%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 71.66%
Kanada 2.85%
Latinská Amerika 0.12%
Veľká Británia 3.61%
Eurozóna 8.21%
Európa - okrem EURozóny 4.63%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Afrika
Stredný východ 0.15%
Japonsko 5.70%
Austrália a Oceánia 1.86%
Ázia - Vyspelé trhy 0.77%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Rozvíjajúce sa trhy 0.14%
Vyspelé trhy 99.45%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 5% NVIDIA Corp Technológie 4.93%
Microsoft Corp Technológie 4.81% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.74%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.71% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.65%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.44% Broadcom Inc Technológie 1.13%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.11% Tesla Inc Cyklické tovary 1.1%