Fond: ISHNASE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR
IE00B53SZB19
26.01.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
651.1000
02.10.2022
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -7.17% 4.23% -14.07% -20.97% -9.00% 19.11% 18.21% 18.12% 18.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.77% 27.45% 24.18% 21.05% 21.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.28% 24.53% 11.75% 10.20% 8.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.93% 99.93%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.07% 0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva71 805 mil.
Počet akcíí102
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 60.53%
Veľké spoločnosti 32.38%
Stredné spoločnosti 7.02%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E23.04%
P/BV5.15%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 16.99%
Finančné služby 1.00%
Defenzívne tovary 6.73%
Starostlivosť o zdravie 6.77%
Sieťové odvetvia 1.42%
Telekomunikácie 15.78%
Priemysel 4.50%
Technológie 46.75%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.14
A 0.35
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.52
Regionálne rozloženie
USA 97.61%
Kanada
Latinská Amerika 0.41%
Veľká Británia 0.32%
Eurozóna 0.74%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.86%
Rozvíjajúce sa trhy 1.27%
Vyspelé trhy 98.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 13.47% Microsoft Corp Technológie 10.42%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 6.89% Tesla Inc Cyklické tovary 4.91%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 3.56% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.44%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.74% NVIDIA Corp Technológie 2.52%
PepsiCo Inc Defenzívne tovary 2.24% Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.07%