Fond: ISHNASE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR
IE00B53SZB19
26.01.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
665.7000
08.02.2023
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 13.91% 5.87% -9.47% -2.63% -8.51% 11.19% 17.79% 19.46% 19.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.07% 21.24% 23.52% 20.87% 21.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.15% 35.24% 13.46% 10.71% 10.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.87% 99.87%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.13% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva74 756 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 62.75%
Veľké spoločnosti 29.75%
Stredné spoločnosti 7.37%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E23.17%
P/BV5.12%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 15.94%
Finančné služby 0.78%
Nehnuteľnosti 0.25%
Defenzívne tovary 5.82%
Starostlivosť o zdravie 6.56%
Sieťové odvetvia 1.22%
Telekomunikácie 17.07%
Energie 0.43%
Priemysel 4.17%
Technológie 47.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.62%
Kanada
Latinská Amerika 0.48%
Veľká Británia 0.30%
Eurozóna 0.88%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.59%
Rozvíjajúce sa trhy 1.07%
Vyspelé trhy 98.80%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 11.86% Apple Inc Technológie 11.65%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 6.95% NVIDIA Corp Technológie 4.18%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 4% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.96%
Tesla Inc Cyklické tovary 3.57% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.32%
Broadcom Inc Technológie 1.92% PepsiCo Inc Defenzívne tovary 1.83%