Fond: ISHSP5E

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
421.4700
05.10.2023
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.05% -0.57% 8.47% 12.51% 7.73% 13.32% 11.53% 12.77% 14.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.18% 14.69% 15.71% 14.00% 13.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.83% 26.61% 7.28% 4.35% 4.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.90% 99.90%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.12% 0.02% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva597 474 mil.
Počet akcíí505
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.33%
Veľké spoločnosti 35.31%
Stredné spoločnosti 16.95%
Malé spoločnosti 0.26%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.92%
P/BV3.63%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.21%
Cyklické tovary 10.84%
Finančné služby 12.35%
Nehnuteľnosti 2.37%
Defenzívne tovary 6.52%
Starostlivosť o zdravie 13.34%
Sieťové odvetvia 2.41%
Telekomunikácie 8.86%
Energie 4.72%
Priemysel 8.21%
Technológie 28.08%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.57
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.43
Regionálne rozloženie
USA 99.34%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.06%
Eurozóna 0.14%
Európa - okrem EURozóny 0.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.90%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 6.99% Microsoft Corp Technológie 6.52%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.21% NVIDIA Corp Technológie 2.99%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.16% Tesla Inc Cyklické tovary 1.92%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.85% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.85%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.78% Exxon Mobil Corp Energie 1.31%