Fond: ISHSP5E

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR
IE00B5BMR087
19.05.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
492.5900
20.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.78% 6.42% 17.79% 15.70% 25.87% 12.40% 14.21% 13.16% 15.01% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.19% 15.49% 15.88% 14.32% 13.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.71% 25.91% 6.81% 4.07% 4.45%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.73% 99.73%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.27% 0.27%
Veľkosť fondu
Aktíva816 030 mil.
Počet akcíí503
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.07
 z toho Mng. popl.0.07
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 47.73%
Veľké spoločnosti 34.08%
Stredné spoločnosti 17.60%
Malé spoločnosti 0.32%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.81%
P/BV4.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.15%
Cyklické tovary 10.42%
Finančné služby 12.42%
Nehnuteľnosti 2.18%
Defenzívne tovary 5.88%
Starostlivosť o zdravie 12.09%
Sieťové odvetvia 2.29%
Telekomunikácie 9.30%
Energie 4.13%
Priemysel 8.24%
Technológie 30.64%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 99.18%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.09%
Eurozóna 0.14%
Európa - okrem EURozóny 0.28%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.73%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 7.22% Apple Inc Technológie 5.89%
NVIDIA Corp Technológie 4.99% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.94%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 2.59% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.14%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.81% Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.71%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.41% Broadcom Inc Technológie 1.36%