Fond: KBMFR

Infond Frontier
Akciový
akciové - Rozvíjajúce sa trhy - Globálne
SI0021401433
KBM Infond
EUR
100
5%
Rýchle porovnanie