Fond: KBMLI

Infond Life
Akciový
akciové - Zdravotníctvo
SI0021400526
KBM Infond
EUR
100
5%
Rýchle porovnanie