Fond: PARGLE

BNP Paribas Funds Global Environment EUR
LU0347711466
09.04.2008
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
David Winborne
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 0.3675% 24.27% 26.97% 0.97 1.07 1.04% 4/6
2019 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 2.1319% 28.60% 27.10% 0.96 1.21 -7.01% 6/6
2018 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 1.8344% -12.91% -15.28% 0.97 1.25 1.34% 2/5
2017 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 1.0263% 23.03% 26.14% 0.92 1.09 1.08% 2/5
2016 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 0.3901% 9.72% 18.23% 0.90 1.10 7.59% 4/12
2015 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 0.1342% -2.63% -2.94% 0.89 1.25 1.08% 6/11
2014 PARGLE USD EQ-ECO-GLB 0.0923% -6.02% -4.20% 0.90 1.18 2.91% 3/8
321.5700
17.07.2024
-1.6816%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.93% 5.36% 13.59% 21.01% 14.12% 3.23% 9.20% 7.87% 8.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.43% 6.21% 10.06% 8.91% 8.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.97% 24.33% 9.38% 4.38% 4.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.02% 99.02%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.98% 0.98%
Veľkosť fondu
Aktíva5 477 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.79%
Veľké spoločnosti 32.21%
Stredné spoločnosti 44.90%
Malé spoločnosti 2.12%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E23.60%
P/BV4.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 12.96%
Cyklické tovary 4.52%
Defenzívne tovary 3.62%
Starostlivosť o zdravie 12.79%
Sieťové odvetvia 2.55%
Priemysel 38.34%
Technológie 24.23%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 65.20%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.10%
Eurozóna 19.83%
Európa - okrem EURozóny 4.68%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.06%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 3.15%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.27% Linde PLC Základné materiály 4.17%
Air Liquide SA Základné materiály 3.99% Waste Management Inc Priemysel 3.93%
Agilent Technologies Inc Starostlivosť o zdravie 3.76% Republic Services Inc Priemysel 3.73%
Schneider Electric SE Priemysel 3.49% Texas Instruments Inc Technológie 2.92%
Mettler-Toledo International Inc Starostlivosť o zdravie 2.81% Waters Corp Starostlivosť o zdravie 2.77%