Investičné stratégie pre účet č. 7 Aktívne riadený účet

Symbol Stratégie Názov Stratégie Správca Stratégie Investičný manager Poplatok za správu Stratégie % p.a. Výkonnostná prémia % Benchmark Base rate % p.a. Nákup analýz Počet analytikov Popis Stratégie (SK)
FFEQ Fidelity Equities FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do akciového portfólia fondov
FFBO Fidelity Bonds FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do dlhopisového portfólia fondov
ININDS ININ dynamic silver In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 1 fond
ININDG ININ dynamic gold In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 2 fondy
ININDP ININ dynamic platinum In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégia - 3 fondy
ININDVIP ININ dynamic VIP In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 5 fondov
ININCS ININ conservative silver In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 1 fond
ININCG ININ conservative gold In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 2 fondy
ININCP ININ conservative platinum In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 3 fondy
ACRSTAB Stability ETF 25+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.20% 20% 75 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 25 % Xtrackers MSCI World H EUR yes 3 Konzervatívna dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 5 rokov a viac. Maximálne 25% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 75% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRBAL Balance ETF 50+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.30% 20% 50 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 40 % Xtrackers MSCI World H EUR + 10 % iShares MSCI EM USD yes 3 Vyvážená dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 7 rokov a viac. Maximálne 50% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 50% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRGRO Growth ETF 75+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.40% 20% 25 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 60 % Xtrackers MSCI World H EUR + 15 % iShares MSCI EM USD yes 3 Dynamická dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 9 rokov a viac. Maximálne 75% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 25% globálne dlhopisové indexové fondy.
FINGVY FINGO Vyvážená FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Vyvážená stratégia vhodná pre klientov, ktorí sa obávajú veľke straty, ale chcú dosiahnuť výnos aspoň na úrovni inflácie. Stratégia vhodná na obdobie 5 až 8 rokov.
FINGKO FINGO Konzervatívna FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Konzervatívne portfólio, ktoré pre klienta predstavuje minimálne riziko. Investičná stratégia vhodná na kratšie obdobie, do 4 rokov.
FINGUL FINGO Ultrakonzervatívna FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Ultrakonzervatívne portfólio zložene z fondov, ktoré pre klienta nepredstavujú žiadne riziko. Investičná stratégia vhodná na krátke obdobie, do 2 rokov.
FINGAK FINGO Akciová FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Akciová stratégia zložená z fondov, ktoré na celosvetovej úrovni investujú do rôznych oblastí premyslu. Rizikové portfólio, ktoré pri horizonte nad 10 rokov dokáže ponúknuť zaujímavé zhodnotenie.
FINGDY FINGO Dynamická FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Dynamická stratégia zložená z fondov rozvojových krajín a spoločností kde je najväčší potenciál rastu. Taktiež obsahuje fondy, ktoré sledujú technologický rozvoj, ekológiu a odvetvie zdravotnej starostlivosti. Odporúčaný horizont nad 10 rokov.
PROAGR PROSIGHT Agresívna stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Agresívna stratégia
PROKON PROSIGHT Konzervatívna stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Konzervatívna stratégia
PROVYV PROSIGHT Vyvážená stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Vyvážená stratégia
PRODYN PROSIGHT Dynamická stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Dynamická stratégia
UMBWB Umbrella World Balanced Umbrella Group, s.r.o. Umbrella Group, s.r.o 0.20% yes 3 Investuje do zmišaného portfólia ETF fondov
EFINBASE EFIN Base portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Globálna indexová optimálna stratégia
FPTTF Tower Finance Finportal a.s. Tower Finance 0.20% yes 3 Investuje do ETF fondov
ININSPC ININ Susanka a partneri conservative In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0.% yes 3 Permanentní portfolio - 6 fondů
ININSPB ININ Susanka a partneri balanced In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0.% yes 3 Portfolio $ milionářů - 6 fondů
ININSPD ININ Susanka a partneri dynamic In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0% yes 3 Globální indexová akciová strategie - 5 fondů
FPTOBF ELITE FS Tvorba a ochrana bohatstva Finportal a.s. ELITE Finacial Services 0.35% yes 3 Globálna indexová stratégia
ININSPDI ININ Susanka a partneri dynamic I In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0% yes 3 Globální indexová akciová strategie - 7 fondů
ININSPCI ININ Susanka a partneri conservative I In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0% yes 3 Permanentní portfolio CZK - 6 fondů
ININSRID ININ SRI dynamic In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Společensky odpovědná globální indexová akciová strategie - 5 fondů
FPHFA help & future Akciové portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Diverzifikované akciové portfólio, vytvorené z indexových ETF renomovaných správcov, ktoré vďaka akumulačnej stratégii optimalizujú daňové povinnosti investorov. Regionálna diverzifikácia: 40 % USA, 40 % Nemecko, 20 % rozvojové krajiny.
FPHFZ help & future Zmiešané portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Zmiešané portfólio poskytuje investorovi vyváženú kombináciu ETF renomovaných správcov, ktoré využitím akumulačnej stratégie optimalizujú daňové povinnosti investorov. Tretinu portfólia tvoria proti-inflačné vládne dlhopisy s investičným ratingom a ochranou proti kurzovým pohybom EUR. Ďalšia tretina portfólia kopíruje index S&P 500 a posledná tretina je investovaná do indexu MDAX veľkých nemeckých firiem.
FPHFD help & future Dlhopisové portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Dlhopisové portfólio vytvorené z ETF renomovaných správcov, ktoré využitím akumulačnej stratégie optimalizujú daňové povinnosti investorov. Všetky dlhopisy majú investičný rating a sú chránené proti kurzovým pohybom EUR voči ostatným menám. Polovicu portfólia tvoria proti-inflačné vládne dlhopisy, štvrtinu korporátne dlhopisy, zvyšok bežné vládne dlhopisy.
EFINAP EFIN akciové portfólio e-fin s.r.o. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Akciová stratégia zložená z 2 indexových fondov
EFINDP EFIN dlhopisové portfólio e-fin s.r.o. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Dlhopisová stratégia zložená z 2 indexových fondov
PEDEP Pepp.sk Dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR Pepp.sk Roland Vizner 0% 10% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Konzervatívne portfólio, ktorá minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do dlhopisových indexových fondov (ETF) s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 3% ročne, myslí na ESG faktory investovania a chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Odporúčaný časový horizont 3 roky. Viac na PEPP.SK
PEHEIN Pepp.sk Harmonické portfólio na 7 rokov v EUR: Akcie, Infraštruktúra a Nehnuteľnosti Pepp.sk Roland Vizner 0% 10% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Mierne dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akciových ETF a do ETF zameraných na infraštruktúru a nehnuteľnosti, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 5,0-5,6% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Odporúčaný časový horizont 7 rokov. Viac na PEPP.SK
PEPEAI Pepp.sk Progresívne portfólio na 10-15 rokov v EUR, akcie a infraštruktúra Pepp.sk Roland Vizner 0% 10% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akciových ETF a do ETF zameraných na infraštruktúru, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 5,4-6,0% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Odporúčaný časový horizont 10-15 rokov. Viac na PEPP.SK
PE2040LC Pepp.sk 2040 portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia Pepp.sk Roland Vizner 0% 7% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Dynamické portfólio penzijného zabezpečenia pre dnešných štyridsiatnikov, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do Globálnych ETF s cieľom priniesť investorom zhodnotenie na úrovni 5,7-6,3% p.a. počas prvých 13 rokov stratégie a zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Viac na PEPP.SK
PE2050LC Pepp.sk portfólio 2050 portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia Pepp.sk Roland Vizner 0% 10% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Dynamické portfólio penzijného zabezpečenia pre dnešných tridsiatnikov, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do globálnych ETF s cieľom priniesť investorom zhodnotenie na úrovni 5,7-6,3% ročne, počas prvých 23 rokov stratégie a zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Viac na PEPP.SK
PEAM500 Pepp.sk portfólio Americké akcie – bez daní a v Euro Pepp.sk Roland Vizner 0% 10% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Daňovo aj poplatkovo ideálna investícia do Amerických akcií so zaistením EUR/USD kurzového rizika. Odporúčaný časový horizont 7 rokov. Viac na PEPP.SK
PEE600 Pepp.sk portfólio Európske akcie – šikovne, lacno a bez daní Pepp.sk Roland Vizner 0% 10% 100% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF yes 3 Daňovo a nákladovo najefektívnejšia investícia do Európskych akcií. 0.2% TER (správcovský poplatok) ETF použitých v stratégii a 0.0% poplatok za správu stratégie. Viac na PEPP.SK
ININCPAP Akciové portfolio C&P In Investments, s. r. o., Praha Cimpel a partneři, s. r. o. 0.20% yes 3 Akciová strategie - 3 fondy
ININCPNP Nobelovo portfolio C&P In Investments, s. r. o., Praha Cimpel a partneři, s. r. o. 0.20% yes 3 Strategie dle Nobelovy nadace - 4 fondy
BSGAR BSG Akciové - USA sektorové BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Stratégia investuje do akcií Indexu S&P500. Sektorovo je tu zastúpená aj expozícia 50 najväčších a najlikvidnejších spoločností na celom svete, ktoré sú zapojené do podnikov súvisiacich s vodou. Treťou zložkou je index trhovej váhy 100 najväčších IPO v USA za prvých 1 000 obchodných dní pre každú akciu
BSGAUC BSG Akciové USA, CHINA BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové geograficky diverzifikované portfólio, vyvážené cenou spotového zlata
BSGAUCR BSG Akciové USA, CHINA RISK ALL BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio využívajúce napákované ETF sledujúce akciové indexy z USA a Číny
BSGAUA BSG Blockchain BTC BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio sledujúce investičné výsledky indexu zloženého z 50 najväčších ázijských akcií. Časť portfólia sleduje index amerických akcií S&P500. Sektorovo sledujeme aj firmy súvisiace s vodou a index IPO
BSGAS BSG Akcie, Silver BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Portfólio najvýznamnejších amerických technologických titulov, kombinovné s akciami Číny. Na kompenzáciu poklesov akcií používame ETF kopírujúce cenu striebra
BSGAD BSG Akcie - diverzifikované BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio široko rozložené po celom svete a všetkých sektoroch. Obsahuje akcie z USA, Ázie, zastúpená je aj Európa a Austrália
BSGAE BSG Akcie - ekologické BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio zahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, vývojom, distribúciou a inštaláciou nových technológií čistej energie.
BSGAMVZ BSG Dlhopis,Cash BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 Akciové diverzifikované portfólio zamerané na rôzne oblasti. Portfólio sleduje predovšetkým spoločnosti zamerané na podniky súvisiace s vodou, svojou časťou pokrýva aj oblasť rozvíjajúcich sa trhov a zastúpená je v ňom aj cena zlata
UNIDLHO UNIVERSAL dlhopisové portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 0.20% yes 3 Aktívne riadená dlhopisová stratégia zložená z 2 indexových fondov pozostávajúcich zo svetových a amerických dlhopisov. Odporúčaný investičný horizont min. 4 roky.
UNIAKCIO UNIVERSAL akciové portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 0.20% yes 3 Aktívne riadená akciová stratégia zložená z 2 indexových fondov pozostávajúcich zo svetových a amerických akcií. Odporúčaný investičný horizont min. 11 rokov.
BSGVZA BSG Akcie - Voda, Zlato, Ázia BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Dynamické akciové portfólio s vysokou diverzifikáciou, kopírujúce akcie spoločností po celom svete. Svojou časťou stratégia kopíruje aj spotovú cenu zlata. Na zvýšenie výkonu sa využíva napákovaný index S&P500.
BSGADL BSG Akcie diverzifikované RISK BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Dynamické akciové portfólio s vysokou diverzifikáciou, kopírujúce akcie spoločností po celom svete USA,ÁZIA,EURÓPA. Svojou časťou stratégia kopíruje aj spotovú cenu zlata, striebra. Na zvýšenie výkonu sa využíva napákovaný index S&P500.
TMDG TM-dynamic global ETF TM-Private portfolio Tomáš Maga 0.25% yes 4 Dynamická globálna akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 8 rokov a viac
EFINKP EFIN krátkodobé portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. e-fin s.r.o. 0.10% yes 3 Aktívne riadená stratégia vhodná pre kratší investičný horizont.
ALKP Alfa Life Konzervatívne portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Konzervatívna stratégia
ALETFP Alfa Life ETF portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Globálna indexová stratégia
ALVP Alfa Life Vyvážené portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Vyvážená stratégia
ALDP Alfa Life Dynamické portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Dynamická stratégia
ALSDP Alfa Life Superdynamické portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Superdynamická stratégia
SCHESXRE Scheri Stocks & ESG & Reits European Investment Centre, o.c.p., a.s. Roman Scherhaufer 0% no 2 Akcie, ESG a Reality pre jednorázové investovanie na 5+ rokov
UNISHORT UNIVERSAL krátkodobé portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 0.10% yes 3 Aktívne riadená stratégia vhodná pre kratší investičný horizont.
PEGLME Pepp.sk Globálne megatrendy Pepp.sk Roland Vizner 0.47% yes 3 Vysoko dynamické portfólio investujte do najväčších globálnych megatrendov: blockchain, fintech, robotika, digitálna bezpečnosť, inovatívne technológie v zdravotníctve a biotechnológie, future mobility, cloud computing, polovodiče, videohry a elektronické športy. Odporúčaný časový horizont 10 a viac rokov. Viac na Viac na PEPP.SK