Investičné stratégie pre účet č. 7 Aktívne riadený účet

Symbol Stratégie Názov Stratégie Správca Stratégie Investičný manager Poplatok za správu Stratégie % p.a. Výkonnostná prémia % Benchmark Base rate % p.a. Nákup analýz Počet analytikov Popis Stratégie (SK)
FCWB12P Swiss Life Select World Balanced 12+ Swiss Life Select Slovensko, a.s. BlackRock Asset Management, Wien 0.20% yes 3 Investuje do zmiešaného portfólia ETF fondov
FFEQ Fidelity Equities FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do akciového portfólia fondov
FFBO Fidelity Bonds FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do dlhopisového portfólia fondov
ININDS ININ dynamic silver In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 1 fond
ININDG ININ dynamic gold In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 2 fondy
ININDP ININ dynamic platinum In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégia - 3 fondy
ININDVIP ININ dynamic VIP In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 5 fondov
ININCS ININ conservative silver In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 1 fond
ININCG ININ conservative gold In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 2 fondy
ININCP ININ conservative platinum In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 3 fondy
ACRSTAB Stability ETF 25+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.20% 20% 75 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 25 % Xtrackers MSCI World H EUR yes 3 Konzervatívna dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 5 rokov a viac. Maximálne 25% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 75% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRBAL Balance ETF 50+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.30% 20% 50 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 40 % Xtrackers MSCI World H EUR + 10 % iShares MSCI EM USD yes 3 Vyvážená dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 7 rokov a viac. Maximálne 50% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 50% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRGRO Growth ETF 75+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.40% 20% 25 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 60 % Xtrackers MSCI World H EUR + 15 % iShares MSCI EM USD yes 3 Dynamická dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 9 rokov a viac. Maximálne 75% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 25% globálne dlhopisové indexové fondy.
FINGVY FINGO Vyvážená FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Vyvážená stratégia vhodná pre klientov, ktorí sa obávajú veľke straty, ale chcú dosiahnuť výnos aspoň na úrovni inflácie. Stratégia vhodná na obdobie 5 až 8 rokov.
FINGKO FINGO Konzervatívna FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Konzervatívne portfólio, ktoré pre klienta predstavuje minimálne riziko. Investičná stratégia vhodná na kratšie obdobie, do 4 rokov.
FINGUL FINGO Ultrakonzervatívna FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Ultrakonzervatívne portfólio zložene z fondov, ktoré pre klienta nepredstavujú žiadne riziko. Investičná stratégia vhodná na krátke obdobie, do 2 rokov.
FINGAK FINGO Akciová FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Akciová stratégia zložená z fondov, ktoré na celosvetovej úrovni investujú do rôznych oblastí premyslu. Rizikové portfólio, ktoré pri horizonte nad 10 rokov dokáže ponúknuť zaujímavé zhodnotenie.
FINGDY FINGO Dynamická FINGO.SK s.r.o. FINGO.SK s.r.o. 0.20% yes 3 Dynamická stratégia zložená z fondov rozvojových krajín a spoločností kde je najväčší potenciál rastu. Taktiež obsahuje fondy, ktoré sledujú technologický rozvoj, ekológiu a odvetvie zdravotnej starostlivosti. Odporúčaný horizont nad 10 rokov.
PROAGR PROSIGHT Agresívna stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Agresívna stratégia
PROKON PROSIGHT Konzervatívna stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Konzervatívna stratégia
PROVYV PROSIGHT Vyvážená stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Vyvážená stratégia
PRODYN PROSIGHT Dynamická stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Dynamická stratégia
UMBWB Umbrella World Balanced Umbrella Group, s.r.o. Umbrella Group, s.r.o 0.20% yes 3 Investuje do zmišaného portfólia ETF fondov
EFINBASE EFIN BASE UNIVERSAL maklérsky dom a.s. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Globálna indexová optimálna stratégia
FPTTF Tower Finance Finportal a.s. Tower Finance 0.20% yes 3 Investuje do ETF fondov
ININSPC ININ Susanka a partneri conservative In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0.% yes 3 Permanentní portfolio - 6 fondů
ININSPB ININ Susanka a partneri balanced In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0.% yes 3 Portfolio $ milionářů - 6 fondů
ININSPD ININ Susanka a partneri dynamic In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0% yes 3 Globální indexová akciová strategie - 5 fondů
FPTOBF ELITE FS Tvorba a ochrana bohatstva Finportal a.s. ELITE Finacial Services 0.35% yes 3 Globálna indexová stratégia
ININSPDI ININ Susanka a partneri dynamic I In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0% yes 3 Globální indexová akciová strategie - 7 fondů
ININSPCI ININ Susanka a partneri conservative I In Investments, s. r. o., Praha Sušánka & partneři s.r.o. 0% yes 3 Permanentní portfolio CZK - 6 fondů
ININSRID ININ SRI dynamic In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Společensky odpovědná globální indexová akciová strategie - 5 fondů
FPHFA help & future Akciové portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Diverzifikované akciové portfólio, vytvorené z indexových ETF renomovaných správcov, ktoré vďaka akumulačnej stratégii optimalizujú daňové povinnosti investorov. Regionálna diverzifikácia: 40 % USA, 40 % Nemecko, 20 % rozvojové krajiny.
FPHFZ help & future Zmiešané portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Zmiešané portfólio poskytuje investorovi vyváženú kombináciu ETF renomovaných správcov, ktoré využitím akumulačnej stratégie optimalizujú daňové povinnosti investorov. Tretinu portfólia tvoria proti-inflačné vládne dlhopisy s investičným ratingom a ochranou proti kurzovým pohybom EUR. Ďalšia tretina portfólia kopíruje index S&P 500 a posledná tretina je investovaná do indexu MDAX veľkých nemeckých firiem.
FPHFD help & future Dlhopisové portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Dlhopisové portfólio vytvorené z ETF renomovaných správcov, ktoré využitím akumulačnej stratégie optimalizujú daňové povinnosti investorov. Všetky dlhopisy majú investičný rating a sú chránené proti kurzovým pohybom EUR voči ostatným menám. Polovicu portfólia tvoria proti-inflačné vládne dlhopisy, štvrtinu korporátne dlhopisy, zvyšok bežné vládne dlhopisy.