Investičné stratégie pre účet č. 7 Aktívne riadený účet

Stratégia je všeobecné odporúčanie na zloženie modelového portfólia, určená pre investičných poradcov. Investičný poradca pri vykonávaní investičného poradenstva musí posúdiť, či je konkrétna Stratégia pre klienta vhodná. Pokyn na nákup Stratégie musí zadať klient. Odmena za použitie Stratégie sa platí z poplatku za investičné poradenstvo a prijatie a postúpenie pokynu klienta.

Symbol Stratégie Názov Stratégie Vlastník Stratégie Tvorca Stratégie Odmena za použitie Stratégie % p.a. Výkonnostná prémia % Benchmark Base rate % p.a. Nákup analýz Počet analytikov Popis Stratégie (SK)
FFEQ Fidelity Equities FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do akciového portfólia fondov
FFBO Fidelity Bonds FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do dlhopisového portfólia fondov
ACRSTAB Stability ETF 25+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.20% 20% 75 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 25 % Xtrackers MSCI World H EUR yes 3 Konzervatívna dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 5 rokov a viac. Maximálne 25% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 75% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRBAL Balance ETF 50+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.30% 20% 50 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 40 % Xtrackers MSCI World H EUR + 10 % iShares MSCI EM USD yes 3 Vyvážená dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 7 rokov a viac. Maximálne 50% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 50% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRGRO Growth ETF 75+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.40% 20% 25 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 60 % Xtrackers MSCI World H EUR + 15 % iShares MSCI EM USD yes 3 Dynamická dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 9 rokov a viac. Maximálne 75% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 25% globálne dlhopisové indexové fondy.
PROAGR PROSIGHT Agresívna stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Agresívna stratégia
PROKON PROSIGHT Konzervatívna stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Konzervatívna stratégia
PROVYV PROSIGHT Vyvážená stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Vyvážená stratégia
PRODYN PROSIGHT Dynamická stratégia PROSIGHT Slovensko a.s. PROSIGHT Slovensko a.s. 0.20% yes 3 Dynamická stratégia
EFINBASE EFIN Base portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Globálna indexová optimálna stratégia
FPTTF Tower Finance Finportal a.s. Tower Finance 0.20% yes 3 Investuje do ETF fondov
FPTOBF ELITE WM Tvorba a ochrana bohatstva Finportal a.s. Elite Wealth management, s.r.o. 0.35% yes 3 Globálna indexová stratégia
FPHFA help & future Akciové portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Diverzifikované akciové portfólio, vytvorené z indexových ETF renomovaných správcov, ktoré vďaka akumulačnej stratégii optimalizujú daňové povinnosti investorov. Regionálna diverzifikácia: 40 % USA, 40 % Nemecko, 20 % rozvojové krajiny.
FPHFZ help & future Zmiešané portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Zmiešané portfólio poskytuje investorovi vyváženú kombináciu ETF renomovaných správcov, ktoré využitím akumulačnej stratégie optimalizujú daňové povinnosti investorov. Tretinu portfólia tvoria proti-inflačné vládne dlhopisy s investičným ratingom a ochranou proti kurzovým pohybom EUR. Ďalšia tretina portfólia kopíruje index S&P 500 a posledná tretina je investovaná do indexu MDAX veľkých nemeckých firiem.
FPHFD help & future Dlhopisové portfólio Finportal a.s. help & future 0.20% yes 3 Dlhopisové portfólio vytvorené z ETF renomovaných správcov, ktoré využitím akumulačnej stratégie optimalizujú daňové povinnosti investorov. Všetky dlhopisy majú investičný rating a sú chránené proti kurzovým pohybom EUR voči ostatným menám. Polovicu portfólia tvoria proti-inflačné vládne dlhopisy, štvrtinu korporátne dlhopisy, zvyšok bežné vládne dlhopisy.
EFINAP EFIN akciové portfólio e-fin s.r.o. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Akciová stratégia zložená z 2 indexových fondov
EFINDP EFIN dlhopisové portfólio e-fin s.r.o. e-fin s.r.o. 0.20% yes 3 Dlhopisová stratégia zložená z 2 indexových fondov
PEDEP Pepp.sk Dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR Finportal a.s. Roland Vizner 0% 10% 0 yes 3 Konzervatívne portfólio, ktorá minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do dlhopisových indexových fondov (ETF) s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 3% ročne, myslí na ESG faktory investovania a chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Odporúčaný časový horizont 3 roky. Viac na PEPP.SK
PEHEIN Pepp.sk Harmonické portfólio na 7 rokov v EUR: Akcie, Infraštruktúra a Nehnuteľnosti Finportal a.s. Roland Vizner 0% 10% 0 yes 3 Mierne dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akciových ETF a do ETF zameraných na infraštruktúru a nehnuteľnosti, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 5,0-5,6% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Odporúčaný časový horizont 7 rokov. Viac na PEPP.SK
PEPEAI Pepp.sk Progresívne portfólio na 10-15 rokov v EUR, akcie a infraštruktúra Finportal a.s. Roland Vizner 0% 10% 0 yes 3 Dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akciových ETF a do ETF zameraných na infraštruktúru, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 5,4-6,0% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Odporúčaný časový horizont 10-15 rokov. Viac na PEPP.SK
PE2040LC Pepp.sk 2040 portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia Finportal a.s. Roland Vizner 0% 7% 0 yes 3 Dynamické portfólio penzijného zabezpečenia pre dnešných štyridsiatnikov, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do Globálnych ETF s cieľom priniesť investorom zhodnotenie na úrovni 5,7-6,3% p.a. počas prvých 13 rokov stratégie a zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Viac na PEPP.SK
PE2050LC Pepp.sk portfólio 2050 portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia Finportal a.s. Roland Vizner 0% 10% 0 yes 3 Dynamické portfólio penzijného zabezpečenia pre dnešných tridsiatnikov, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do globálnych ETF s cieľom priniesť investorom zhodnotenie na úrovni 5,7-6,3% ročne, počas prvých 23 rokov stratégie a zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Viac na PEPP.SK
PEAM500 Pepp.sk portfólio Americké akcie – bez daní a v Euro Finportal a.s. Roland Vizner 0% 10% 0 yes 3 Daňovo aj poplatkovo ideálna investícia do Amerických akcií so zaistením EUR/USD kurzového rizika. Odporúčaný časový horizont 7 rokov. Viac na PEPP.SK
PEE600 Pepp.sk portfólio Európske akcie – šikovne, lacno a bez daní Finportal a.s. Roland Vizner 0% 10% 0 yes 3 Daňovo a nákladovo najefektívnejšia investícia do Európskych akcií. 0.2% TER (správcovský poplatok) ETF použitých v stratégii a 0.0% poplatok za správu stratégie. Viac na PEPP.SK
BSGAR BSG Akciové - USA sektorové BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Stratégia investuje do akcií Indexu S&P500. Sektorovo je tu zastúpená aj expozícia 50 najväčších a najlikvidnejších spoločností na celom svete, ktoré sú zapojené do podnikov súvisiacich s vodou. Treťou zložkou je index trhovej váhy 100 najväčších IPO v USA za prvých 1 000 obchodných dní pre každú akciu
BSGAUC BSG S&P 2x NASDAQ 3x BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio zložené s Nasdaq 3x a S&p 2x.
BSGAUCR BSG Akciové USA, CHINA RISK ALL BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio využívajúce napákované ETF sledujúce akciové indexy z USA a Číny
BSGAUA BSG Blockchain BTC BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 Akciové portfólio sledujúce investičné výsledky indexu zloženého z 50 najväčších ázijských akcií. Časť portfólia sleduje index amerických akcií S&P500. Sektorovo sledujeme aj firmy súvisiace s vodou a index IPO
BSGAS BSG Akcie, Silver BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Portfólio najvýznamnejších amerických technologických titulov, kombinovné s akciami Číny. Na kompenzáciu poklesov akcií používame ETF kopírujúce cenu striebra
BSGAD BSG Akcie - diverzifikované BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio široko rozložené po celom svete a všetkých sektoroch. Obsahuje akcie z USA, Ázie, zastúpená je aj Európa a Austrália
BSGAE BSG Akcie - ekologické BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfólio zahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, vývojom, distribúciou a inštaláciou nových technológií čistej energie.
BSGAMVZ BSG Dlhopis,Cash BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 Akciové diverzifikované portfólio zamerané na rôzne oblasti. Portfólio sleduje predovšetkým spoločnosti zamerané na podniky súvisiace s vodou, svojou časťou pokrýva aj oblasť rozvíjajúcich sa trhov a zastúpená je v ňom aj cena zlata
UNIDLHO UNIVERSAL dlhopisové portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 0.20% yes 3 Aktívne riadená dlhopisová stratégia zložená z 2 indexových fondov pozostávajúcich zo svetových a amerických dlhopisov. Odporúčaný investičný horizont min. 4 roky.
UNIAKCIO UNIVERSAL akciové portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 0.20% yes 3 Aktívne riadená akciová stratégia zložená z 2 indexových fondov pozostávajúcich zo svetových a amerických akcií. Odporúčaný investičný horizont min. 11 rokov.
BSGVZA BSG Akcie - Voda, Zlato, Ázia BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Dynamické akciové portfólio s vysokou diverzifikáciou, kopírujúce akcie spoločností po celom svete. Svojou časťou stratégia kopíruje aj spotovú cenu zlata. Na zvýšenie výkonu sa využíva napákovaný index S&P500.
BSGADL BSG Akcie diverzifikované RISK BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Dynamické akciové portfólio s vysokou diverzifikáciou, kopírujúce akcie spoločností po celom svete USA,ÁZIA,EURÓPA. Svojou časťou stratégia kopíruje aj spotovú cenu zlata, striebra. Na zvýšenie výkonu sa využíva napákovaný index S&P500.
TMDG TM-dynamic global ETF Finportal a.s. Tomáš Maga 0.25% yes 4 Dynamická globálna akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 8 rokov a viac
EFINKP EFIN krátkodobé portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. e-fin s.r.o. 0.10% yes 3 Aktívne riadená stratégia vhodná pre kratší investičný horizont.
ALKP Alfa Life Konzervatívne portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Konzervatívna stratégia
ALETFP Alfa Life ETF portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Globálna indexová stratégia
ALVP Alfa Life Vyvážené portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Vyvážená stratégia
ALDP Alfa Life Dynamické portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Dynamická stratégia
ALSDP Alfa Life Superdynamické portfólio Alfa Life s.r.o.. Alfa Life s.r.o.. 0% yes 3 Superdynamická stratégia
SCHESXRE Scheri Stocks & ESG & Reits European Investment Centre, o.c.p., a.s. Roman Scherhaufer 0% no 2 Akcie, ESG a Reality pre jednorázové investovanie na 5+ rokov
UNISHORT UNIVERSAL krátkodobé portfólio UNIVERSAL maklérsky dom a.s. UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 0.10% yes 3 Aktívne riadená stratégia vhodná pre kratší investičný horizont.
PEGLME Pepp.sk Globálne megatrendy Finportal a.s. Roland Vizner 0.47% yes 3 Vysoko dynamické portfólio investujte do najväčších globálnych megatrendov: blockchain, fintech, robotika, digitálna bezpečnosť, inovatívne technológie v zdravotníctve a biotechnológie, future mobility, cloud computing, polovodiče, videohry a elektronické športy. Odporúčaný časový horizont 10 a viac rokov. Viac na Viac na PEPP.SK
BSGABP BSG Akciové, blockchain protiinflačné BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfolio zamerané na firmy pôsobiace na poli kryptomien, obsahuje zložku amerických technologických firiem. Portfólio je vyrovnávané spotovou cenou zlata a zastúpené sú aj americké dlhopisy.
BSGATN BSG Akcie technolgické napákované BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Akciové portfolio obsahujúce americké technologické firmy obchodované s pákou 3x
BSGZL BSG Zlato BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 Stratégia pomocou ktorej je možné obchodovať spotovú cenu zlata
BSGRZ BSG Rentové zmiešané BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0.20% yes 3 Zmiešané rentové portfolio, obsahujúce všetky hlavné aktíva akcie, dlhopisy a zlato
BSGAIT BSG Akciové Informačné Technológie BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 Akciové portfolio obsahujúce americké firma sektor Informačné technológie
PMDUSG PM DYNAMIC US-GLOBAL ETF I PETER MARKO PETER MARKO 0.2% yes 1 Dynamická akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) s cieľom dosiahnúť dlhodobom horizonte min. 10 rokov a viac zaujímavé zhodnotenie.Portfólio obsahuje fondy s veľmi nízkym polatkom a po roku držania ETF fondov aj daňové zvýhodnenie(oslobodenie od dane) pokrytím celého sveta.
MSIGLB MSI Bond Strategy 0/100 Maroš Sivák, s.r.o. Maroš Sivák 0.1% yes 3 Dlhopisová indexová stratégia ETF v pomere 100% dlhopisov, ktorá je určená na krátkodobý investičný horizont 2-4 rokov. Portfólio sa skladá zo širokej škály globálnych korporátnych, vládnych dlhopisov a proti-inflačných vládnych dlhopisov. Je to vysoko-diverzifikované dlhopisové portfólio s nízkymi poplatkami. Určené je predovšetkým investorom, ktorí vyhľadávajú len veľmi nízke riziko za účelom uchovania hodnoty ich majetku na úrovni inflácie alebo investorom, ktorí chcú investovať na krátky investičný horizont. Nakoľko ide o ETF fondy, platí daňové zvýhodnenie ( oslobodenie od dane z kap. výnosu ) po roku investovania. Stratégia pozostáva z 3 fondov.
MSICON MSI Conservative Strategy 25/75 Maroš Sivák, s.r.o. Maroš Sivák 0.2% yes 3 Konzervatívna dlhopisovo - akciová indexová stratégia ETF v pomere 75% dlhopisy, 25% akcie. Určená na investičný horizont 5 rokov. Cieľom portfólia je zabezpečiť zhodnotenie investorom nad úrovňou inflácie. Nízko nákladové portfólio z pohľadu poplatkov. Portfólio pozostáva z 2 dlhopisových ETF fondov, ktoré investujú do globálnych korporátnych a vládnych dlhopisov a proti-inflačných vládnych dlhopisov a 1 akciového portfólia, ktoré investuje do veľkých firiem rozvinutých krajín. Je určené pre investorov, ktorí chcú podstúpiť len minimálne riziko za účelom dosiahnutia zisku, nad úroveň inflácie a investorom, ktorí chcú investovať na kratší investičný horizont. Nakoľko ide o ETF fondy, platí daňové zvýhodnenie ( oslobodenie od dane z kap. výnosu ) po roku investovania.
MSIBAL MSI Balanced Strategy 50/50 Maroš Sivák, s.r.o. Maroš Sivák 0.2% yes 3 Vyvážená akciovo - dlhopisová indexová stratégia ETF v pomere 50% akcie a 50% dlhopisy, ktorá je určená na investičný horizont 5-8 rokov. Portfólio je tvorené zo 4 ETF fondov. Z globálnych akcií veľkých firiem rozvinutých krajín a najväčších firiem v USA a globálnych korporátnych, vládnych a proti - inflačných dlhopisov. Portfólio disponuje pestrou širokou diverzifikáciou, taktiež výhodou sú nízke poplatky portfólia. Určené je pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť mierne riziko za účelom zaujímavého zhodnotenia majetku a investorom, ktorí chcú investovať prostriedky len na úroveň strednodobého investičného horizontu. Nakoľko ide o ETF fondy, platí daňové zvýhodnenie ( oslobodenie od dane z kap. výnosu ) po roku investovania.
MSIPRO MSI Progressive Strategy 70/30 Maroš Sivák, s.r.o. Maroš Sivák 0.2% yes 3 Progresívne vyvážená akciovo - dlhopisová indexová stratégia ETF v pomere 70% akcie a 30% dlhopisy, určená na investičný horizont 7-11 rokov. Portfólio je tvorené z globálnych akcií veľkých firiem rozvinutých krajín, 30% akciovej zložky tvoria aj najväčšie firmy v USA. Dlhopisová zložka je krytá globálnymi proti-inflačnými, korporátnymi a vládnymi dlhopismi. Portfólio disponuje pestrou diverzifikáciou a nízky poplatkami. Je určené pre investorov, ktorí plánujú investovať prostriedky na úroveň strednodobého investičného horizontu za účelom zisku a investorom podstúpiť vyššiu mieru rizika za účelom vyššieho zhodnotenia majetku. Nakoľko ide o ETF fondy, platí daňové zvýhodnenie ( oslobodenie od dane z kap. výnosu ) po roku investovania.
MSIDNM MSI Dynamic Strategy 100/0 Maroš Sivák, s.r.o. Maroš Sivák 0.2% yes 3 Dynamická akciová indexová stratégia ETF v pomere 100% akcií, určená na investičný horizont min. 11 rokov a viac. Portfólio je tvorené z 3 ETF fondov, ktoré tvoria najväčšie spoločnosti v rámci USA, globálny fond veľkých spoločností rozvinutých krajín a treticu uzatvára technologický ETF fond zameraný na vývoj technológií, vývoj robotiky a automatizácie v rámci globálneho pokytia. Portfólio disponuje pestrou škálou diverzifikácie a nízkymi poplatkami. Je určené pre investorov, ktorí vyhľadávajú vyššie zisky za účelom podstúpenia vyššieho rizika, na dlhší investičný horizont. Nakoľko ide o ETF fondy, platí daňové zvýhodnenie ( oslobodenie od dane z kap. výnosu ) po roku investovania.
MSIGRO MSI Growth Strategy 100/0 Maroš Sivák, s.r.o. Maroš Sivák 0.2% yes 3 Rastová dynamická akciová indexová stratégia ETF v pomere 100% akcií, určená na investičný horizont min. 12 rokov a viac. Výnimočnosťou portfólia je, že pozostáva z 5 akciových ETF fondov, ktoré tvoria globálne Small cap s najväčším potenciálom rastu v EU, stredné firmy USA, najväčšie firmy v rámci USA, globálne najväčšie firmy v rámci pokrytia celého sveta s technologickým zameraním a na záver päticu fondov uzatvára globálny fond sociálne zodpovedných spoločností ( SRI ) v rámci veľkých globálnych firiem. Fond disponuje vysokou diverzifikáciou a nízkymi poplatkami. Portfólio je určené pre investorov, ktorí plánujú zhodnocovať svoje prostriedky na dlhodobý investičný horizont, za účelom dosiahnutia nadpriemerných zhodnotení, s ktorým sa spája vyššie riziko. Nakoľko ide o ETF fondy, platí daňové zvýhodnenie ( oslobodenie od dane z kap. výnosu ) po roku investovania.
BSGCOM BSG Komodity BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 ETF Komodity
BSGENE BSG Energie BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s. 0% yes 3 ETF Energie
PETAA Pepp.sk Taktická Alokácia Aktív Finportal a.s. Roland Vizner 0.47% 0% yes 3 Táto stratégia sa riadi zásadami taktickej alokácie aktív. Raz za štvrťrok sa zloženie ETF v stratégii prerozdelí tak, aby zodpovedalo aktuálnym trhovým očakávaniam vývoja hospodárskeho cyklu: Spomalenie -> recesia -> oživenie -> expanzia, Stratégia tak reaguje na očakávania rastu a inflácie v hlavných svetových ekonomikách. Od konca septembra 2023 zloženie ETF v stratégii zachytáva očakávania konca recesie a začiatku oživenia v USA, pričom zvyšok investovateľného sveta zostáva podvážený.. Viac na PEPP.SK
SCHEREAL Realitné portfólio European Investment Centre, o.c.p., a.s. Roman Scherhaufer 0% 0% no 2 Realitné portfólio zložené z 30% shoppingy, 30% logistické centrá, 20% rezidenčné byty, 20% business offices. Po prudkom páde v rokoch 2021-2022 je tu príležitosť na nadpriemerné zhodnotenie