Investičné stratégie pre účet č. 7 Aktívne riadený účet

Symbol Stratégie Názov Stratégie Správca Stratégie Investičný manager Poplatok za správu Stratégie % p.a. Výkonnostná prémia % Benchmark Base rate % p.a. Nákup analýz Počet analytikov Popis Stratégie (SK)
FCWB12P Fincentrum World Balanced 12+ Fincentrum a.s. SK Swiss Life Select GmbH 0.20% yes 3 Investuje do zmiešaného portfólia ETF fondov
FFEQ Fidelity Equities FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do akciového portfólia fondov
FFBO Fidelity Bonds FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) FIL (Luxembourg) S.A. (Wien) 0.20% yes 3 Investuje do dlhopisového portfólia fondov
ININDS ININ dynamic silver In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 1 fond
ININDG ININ dynamic gold In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 2 fondy
ININDP ININ dynamic platinum In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégia - 3 fondy
ININDVIP ININ dynamic VIP In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálna indexová akciová stratégie - 5 fondov
ININCS ININ conservative silver In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 1 fond
ININCG ININ conservative gold In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 2 fondy
ININCP ININ conservative platinum In Investments, s. r. o., Praha In Investments, s. r. o., Praha 0.20% yes 3 Globálne aktívne riadené dlhopisové stratégie - 3 fondy
ACRSTAB Stability ETF 25+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.20% 20% 75 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 25 % Xtrackers MSCI World H EUR yes 3 Konzervatívna dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 5 rokov a viac. Maximálne 25% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 75% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRBAL Balance ETF 50+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.30% 20% 50 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 40 % Xtrackers MSCI World H EUR + 10 % iShares MSCI EM USD yes 3 Vyvážená dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 7 rokov a viac. Maximálne 50% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 50% globálne dlhopisové indexové fondy.
ACRGRO Growth ETF 75+ Across Private Investments, o.c.p., a.s. Across Private Investments, o.c.p., a.s. 0.40% 20% 25 % Xtrackers II Global Aggregate Bond Fund + 60 % Xtrackers MSCI World H EUR + 15 % iShares MSCI EM USD yes 3 Dynamická dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovanych správcov s cieľom prekonať výkonnosť benchmarku na odporúčanom investičnom horizonte 9 rokov a viac. Maximálne 75% portfólia tvoria globálne akciové indexové fondy a 25% globálne dlhopisové indexové fondy.