Ako investovať

Konzervatívny (0 +5% p.a.)   Opatrný (-5 +10% p.a.)   Rozvážny (-10 +15% p.a.)
Investičný horizont Kvázi bezriziková zložka (peňažný/dlhopisový fond) Akciová zložka (MSCI World LCY)   Investičný horizont Kvázi bezriziková zložka (peňažný/dlhopisový fond) Akciová zložka (MSCI World LCY)   Investičný horizont Kvázi bezriziková zložka (peňažný/dlhopisový fond) Akciová zložka (MSCI World LCY)
počet rokov % z investície   počet rokov % z investície   počet rokov % z investície
1 100 0   1 90 10   1 80 20
2 100 0   2 80 20   2 60 40
3 100 0   3 70 30   3 40 60
4 100 0   4 60 40   4 20 80
5 100 0   5 50 50   5 0 100
6 100 0   6 40 60   6 0 100
7 100 0   7 30 70   7 0 100
8 100 0   8 20 80   8 0 100
9 100 0   9 10 90   9 0 100
10 100 0   10 0 100   10 0 100
 
Dynamický  (-15 +20% p.a.)   Agresívny (-20 +30% p.a.)   Hazardný (-30 +40% p.a.)
Investičný horizont Kvázi bezriziková zložka (peňažný/dlhopisový fond) Akciová zložka (MSCI World LCY)   Investičný horizont Kvázi bezriziková zložka (peňažný/dlhopisový fond) Akciová zložka (MSCI World LCY)   Investičný horizont Kvázi bezriziková zložka (peňažný/dlhopisový fond) Akciová zložka (MSCI World LCY)
počet rokov % z investície   počet rokov % z investície   počet rokov % z investície
1 70 30   1 50 50   1 0 100
2 40 60   2 20 80   2 0 100
3 20 80   3 0 100   3 0 100
4 0 100   4 0 100   4 0 100
5 0 100   5 0 100   5 0 100
6 0 100   6 0 100   6 0 100
7 0 100   7 0 100   7 0 100
8 0 100   8 0 100   8 0 100
9 0 100   9 0 100   9 0 100
10 0 100   10 0 100   10 0 100

Pre výpočet strategickej alokácie pre jednotlivé investičné profily bol za akciovú časť portfólia použitý index MSCI World Local Currency za obdobie od 01.01.1988 do 31.07.2009. Index MSCI World Local Currency je najširší svetový akciový index, ktorý je regionálne a sektorovo diverzifikovaný a výnosy meria v lokálnych menách.

Hraničné hodnoty jednotlivých investičných profilov vychádzajú zo skutočných hodnôt indexu, ale pre jednoduchosť a prehľadnosť používania v praxi sú v grafe trendovo upravené pomocou logaritmických, exponenciálnych a polynomických funkcií.

Pravdepodobnosť, že sa ročný výnos z investície (bez zohľadnenia Vášho menového rizika) bude pohybovať v pásme jednotlivých investičných profilov pre príslušné investičné horizonty, je 95%. V prípade, že sa na investíciu použije fond, ktorý nekopíruje investičnú stratégiu tohto indexu, výsledky môžu byť diametrálne odlišné.

Ak sa v bezrizikovej zložke použije dlhopisový fond, jeho investičná stratégia musí byť zameraná na dlhopisy investičného stupňa a priemerná durácia fondu nesmie presiahnuť daný investičný horizont.

Ako sporiť

Konzervatívny (0 +5% p.a.)
Trvanie stabilizačnej fázy (roky) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Peňažný fond % z investície 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dlhopisový fond (kreditná kvalita - investičný stupeň, AAA-BBB) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 
Opatrný (-5 +10% p.a.)
Trvanie stabilizačnej fázy (roky) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Peňažný fond % z investície 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dlhopisový fond (kreditná kvalita - investičný stupeň, AAA-BBB) 0 80 70 60 50 40 30 20 10 0
 
Rozvážny (-10 +15% p.a.)
Trvanie stabilizačnej fázy (roky) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Peňažný fond % z investície 0 0 0 0 0 60 70 80 90 100
Dlhopisový fond (kreditná kvalita - investičný stupeň, AAA-BBB) 0 0 0 0 0 40 30 20 10 0
 
Dynamický  (-15 +20% p.a.)
Trvanie stabilizačnej fázy (roky) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Peňažný fond % z investície 0 0 0 0 0 0 70 80 90 100
Dlhopisový fond (kreditná kvalita - investičný stupeň, AAA-BBB) 0 0 0 0 0 0 30 20 10 0
 
Agresívny (-20 +30% p.a.)
Trvanie stabilizačnej fázy (roky) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Peňažný fond % z investície 0 0 0 0 0 0 0 80 90 100
Dlhopisový fond (kreditná kvalita - investičný stupeň, AAA-BBB) 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0
 
Hazardný (-30 +40% p.a.)
Trvanie stabilizačnej fázy (roky) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Peňažný fond % z investície 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhopisový fond (kreditná kvalita - investičný stupeň, AAA-BBB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sporenie je rozdelené na Akumulačnú a Stabilizačnú fázu. V akumulačnej fáze sa sporí 100% do akciových fondov. V Stabilizačnej fáze sa začínajú postupne a pravidelne (na mesačnej báze) odpredávať podiely v akciových fondoch a tie sa reinvestujú do dlhopisového a peňažného fondu. Preto sa podiel akcií v prospech bezrizikovej zložky v Stabilizačnej fáze znižuje plynule každý mesiac až do ukončenia Sporenia, kedy je váha akcií %. Súčasne aj každá nová mesačná kontribúcia je už investovaná iba do dlhopisového a peňažného fondu. Začiatok spustenia Stabilizačnej fázy je iný pre jednotlivé investičné profily tak, aby zohľadňoval ich rizikové preferencie.