Koľko sporiť na dôchodok

V ľavom stĺpci nájdite obdobie, ktoré má klient k dispozícii na sporenie a v danom riadku vyberte % zo mzdy, ktoré chce dostávať ako dôchodok. V prvom riadku daného stĺpca nájdete % zo mzdy, ktoré si má klient mesačne sporiť. Odporúčaná miera náhrady je 40-60%.

% zo mzdy  /  roky sporenia 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
52%2%3%3%4%4%4%5%5%6%6%
105%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%
159%11%13%14%16%18%20%22%23%25%27%
2014%17%20%23%26%28%31%34%37%40%43%
2521%25%29%34%38%42%46%51%55%59%63%
3030%36%42%48%54%60%66%72%78%84%90%
3542%51%59%68%76%84%93%101%110%118%127%
4058%70%81%93%105%116%128%140%151%163%175%