Návratnosť investície v rokoch

Jednorázové investovanie

Návratnosť investície (v rokoch) pri jednorázovom investovaní
Vstupný poplatok
Člena EIC
Transakčné poplatky EIC
(kúpa/predaj)
Očakávané zhodnotenie investície
1.0% p.a.2.5% p.a.5.0% p.a.7.5% p.a.10.0% p.a.12.5% p.a.15.0% p.a.
1%0.3%1.70.70.40.30.20.20.2
2%0.3%2.71.10.60.40.30.30.2
3%0.3%3.71.50.80.60.40.40.3
4%0.3%4.81.910.70.50.40.4
5%0.3%5.82.41.20.80.70.50.5

Návratnosť investície (v rokoch) s Manažérskym poplatkom
Manažérsky poplatok
Člena EIC
Transakčné poplatky /
Poplatok za správu EIC
Očakávané zhodnotenie investície *
1.6% p.a.3.1% p.a.5.6% p.a.8.1% p.a.10.6% p.a.13.1% p.a.15.6% p.a.
0.50% p.a.0.3% / 0.2% p.a.0.70.30.20.10.10.10.1
0.75% p.a.0.3% / 0.2% p.a.10.30.20.10.10.10.1
1.00% p.a.0.3% / 0.2% p.a.1.50.40.20.10.10.10.1
1.25% p.a.0.3% / 0.2% p.a.40.40.20.10.10.10.1
1.50% p.a.0.3% / 0.2% p.a.-0.50.20.10.10.10.1
* Očakávané zhodnotenie investície je zvýšene o 0.6% p.a., ktoré predstavuje dodatočný výnos klienta z titulu vrátenia udržiavacej provízie

Sporenie

Návratnosť investície (v mesiacoch) pri sporení na 360 mesiacov so Vstupným poplatkom z Cieľovej sumy
Vstupný poplatok
Člena EIC z Cieľovej sumy
Transakčné poplatky EIC
(kúpa/predaj)
Očakávané zhodnotenie sporenia
1.0% p.a.2.5% p.a.5.0% p.a.7.5% p.a.10.0% p.a.12.5% p.a.15.0% p.a.
1%0.3%99614234292623
2%0.3%136845847403632
3%0.3%1651017056484339
4%0.3%1891168064554944
5%0.3%2091298971615449

Návratnosť investície (v mesiacoch) pri sporení  s priebežným Vstupným poplatkom
Vstupný poplatok
Člena EIC priebežný
Transakčné poplatky EIC
(kúpa/predaj)
Očakávané zhodnotenie sporenia
1.0% p.a.2.5% p.a.5.0% p.a.7.5% p.a.10.0% p.a.12.5% p.a.15.0% p.a.
1%0.3%371575332
2%0.3%6124128644
3%0.3%84331611865
4%0.3%1074221141087
5%0.3%12951261713108

Návratnosť (v mesiacoch) pri sporení s Manažérskym poplatkom
Manažérsky poplatok
Člena EIC
Transakčné poplatky /
Poplatok za správu EIC
Očakávané zhodnotenie sporenia *
1.6% p.a.3.1% p.a.5.6% p.a.8.1% p.a.10.6% p.a.13.1% p.a.15.6% p.a.
0.50% p.a.0.3% / 0.2% p.a.15521111
0.75% p.a.0.3% / 0.2% p.a.21632111
1.00% p.a.0.3% / 0.2% p.a.35632111
1.25% p.a.0.3% / 0.2% p.a.95832111
1.50% p.a.0.3% / 0.2% p.a.-1032111
* Očakávané zhodnotenie investície je zvýšene o 0.6% p.a., ktoré predstavuje dodatočný výnos klienta z titulu vrátenia udržiavacej provízie