Návratnosť investície v % p.a.

Investor si môže porovnať pre rôzne časové obdobia a spôsobu investovania (jednorázovo / pravidelne), aká je jeho čistá výnosnosť v závislosti od výšky vstupného poplatku a ročného priebežného poplatku, ak je teoretická hrubá výnosnosť aktív 9.5% p.a., náklady ETF fondov 0.07% p.a., náklady EIC fondovej platformy 0.06% p.a. a poplatku za obstaranie fondov 0.2% z kontribúcie.


Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri jednorázovom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 5 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.56%

8.07%

7.57%

7.07%

6.57%

2%

8.34%

7.85%

7.35%

6.85%

6.35%

3%

8.12%

7.62%

7.13%

6.63%

6.13%

4%

7.90%

7.40%

6.91%

6.41%

5.91%

5%

7.67%

7.18%

6.68%

6.19%

5.69%

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri jednorázovom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 10 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.72%

8.22%

7.72%

7.22%

6.72%

2%

8.61%

8.11%

7.61%

7.11%

6.61%

3%

8.49%

8.00%

7.50%

7.00%

6.50%

4%

8.38%

7.88%

7.39%

6.89%

6.39%

5%

8.27%

7.77%

7.27%

6.78%

6.28%

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri jednorázovom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 20 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.79%

8.29%

7.79%

7.29%

6.79%

2%

8.74%

8.24%

7.74%

7.24%

6.74%

3%

8.68%

8.18%

7.68%

7.18%

6.69%

4%

8.63%

8.13%

7.63%

7.13%

6.63%

5%

8.57%

8.07%

7.57%

7.07%

6.57%

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri jednorázovom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 30 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.82%

8.32%

7.82%

7.32%

6.82%

2%

8.78%

8.28%

7.78%

7.28%

6.78%

3%

8.74%

8.25%

7.75%

7.25%

6.75%

4%

8.71%

8.21%

7.71%

7.21%

6.71%

5%

8.67%

8.17%

7.67%

7.17%

6.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri pravidelnom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 5 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.34%

7.85%

7.35%

6.85%

6.35%

2%

7.88%

7.39%

6.89%

6.40%

5.91%

3%

7.42%

6.93%

6.43%

5.94%

5.45%

4%

6.94%

6.45%

5.97%

5.48%

4.99%

5%

6.46%

5.98%

5.49%

5.01%

4.52%

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri pravidelnom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 10 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.58%

8.08%

7.58%

7.09%

6.59%

2%

8.32%

7.82%

7.33%

6.83%

6.34%

3%

8.05%

7.56%

7.07%

6.58%

6.09%

4%

7.78%

7.29%

6.81%

6.32%

5.83%

5%

7.51%

7.02%

6.54%

6.05%

5.57%

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri pravidelnom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 20 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.70%

8.20%

7.70%

7.20%

6.71%

2%

8.53%

8.04%

7.55%

7.05%

6.56%

3%

8.37%

7.88%

7.39%

6.90%

6.41%

4%

8.20%

7.71%

7.22%

6.74%

6.25%

5%

8.03%

7.54%

7.06%

6.57%

6.09%

 

 

 

 

 

 

Čistá výnosnosť investície (v % p.a.) pri pravidelnom investovaní a parametroch:

(teoretická výnosnosť akciového indexu 9.5% p.a., ročné náklady ETF fondov 0.07% p.a.

a EIC platformy 0.06% p.a., náklady na kúpu ETF fondov 0.2%)

 

 

Jednorazový vstupný poplatok Člena EIC

Ročný poplatok Člena EIC za správu investície - 30 rokov

 

0.5% p.a.

1.0% p.a.

1.5% p.a.

2.0% p.a.

2.5% p.a.

1%

8.74%

8.24%

7.74%

7.24%

6.75%

2%

8.61%

8.11%

7.62%

7.12%

6.63%

3%

8.47%

7.98%

7.49%

7.00%

6.51%

4%

8.34%

7.85%

7.36%

6.87%

6.39%

5%

8.19%

7.71%

7.23%

6.74%

6.26%