Ľudia

Roman Scherhaufer

Roman Scherhaufer

Spoluzakladateľ spoločnosti EIC. Na kapitálovom trhu pôsobí od roku 1994. Bol výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností, podpredsedom Rady Garančného fondu investícií, podpredsedom výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, členom Rozhodcovskej komisie Úradu pre finančný trh a členom tímu pre dôchodkovú reformu pri Ministersteve práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je predsedom Etickej komisie Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a pôsobí ako predseda predstavenstva Spoločnosti EIC.

Igor Hornák

Igor Hornák

Spoluzakladateľ spoločnosti EIC. Od roku 1994 pôsobí na finančnom trhu v riadiacich funkciách viacerých spoločností - Prvá paroplavebná o.c.p., a.s., OTP Asset Management, správ. spol., a.s.. Bol členom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. zodpovedný za správu doplnkových dôchodkových fondov. Bol dlhoročným predsedom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a v roku 2000 ocenený titulom "Osobnosť kapitálového trhu v SR" udeľovaným Burzou cenných papierov v Bratislave.