Produkty

EIC vedie niekoľko typov účtov, určených na čo najlepšie pokrytie potrieb investora. Každý investor sa môže rozhodnúť, či chce investovať jednorazovo väčší objem finančných prostriedkov, pravidelne sporiť (investovať do podielových fondov už od 10,- EUR mesačne), alebo využiť kombináciu týchto možností. Bez obmedzení pri kombináciách fondov jednotlivých správcov, s bezkonkurenčne nízkymi poplatkami pri prestupe z jedného fondu do druhého, s využívaním jedného formuláru (alebo investičného poradcu) pre všetky typy fondov, a s jedinečným non-stop prehľadom o svojej investícií prostredníctvom služby Online.

Všetky typy účtov majú spoločné nasledovné vlastnosti:

  • Online zadávanie pokynov
  • Platobné príkazy na prevod prostriedkov z účtu
  • Vedenie v rôznych menách, pričom na jednom účte môže mať klient registrované viaceré meny
  • O transakciách na účtoch je investor informovaný bezplatne emailom, prípadne za odplatu poštou.
  • Vedenie účtu je bezplatné

Investicný účet

Realizácia pokynov investora využívajúceho poradenstvo investičného poradcu. Poradca môže investorovi pokyn pripraviť prostredníctvom online aplikácie, investor ich po prihlásení aktivuje.

Cieľový účet

Je určený na sporenie do určeného mixu podielových fondom pravidelnými menšími sumami.

Investor si vyberá cieľovú sumu a čas, za ktorý ju plánuje nasporiť a v spolupráci s investičným poradcom mix fondov, do ktorých sa jeho investície alokujú/

Sporenie má 2 fázy - akumulačnú, v ktorej investíciou do výnosnejších aktív dosahuje investor vyššie zhodnotenia a stabilizačnú, počas ktorej sa rizikovejšie investície postupne presúvajú do bezpečnejších aktív, aby pred koncom sporenia investora neohrozovali možné výkyvy finančných trhov

Obchodný účet

Je určený pre profesionálnych investorov a finančné spoločnosti.


Jednorazové investovanie

Investujte a nechajte peniaze pracovať. European Investment Centre zastrešuje najširšiu paletu podielových fondov na trhu.

Riešenie na kľúč - Fondové balíky

Zloženie Fondových balíkov bolo navrhnuté tak, aby sa jednotlivé podielové fondy v portfóliu vhodne dopĺňali, zabezpečili potrebnú diverzifikáciu (podľa regiónov aj tried aktív, na ktoré sú fondy zamerané) a zaujímavý výnos. Ktorý z nich je vhodný pre vás zistíte po vyplnení svojho investičného profilu za asistencie finančného poradcu (kontakty sú uvedené v záložke Sprostredkovatelia). Jednotlivé varianty Investičných balíkov sa nelíšia v kvalite, ale vo vhodnosti pre konkrétneho investora, danej najmä jeho investičným horizontom, mierou akceptácie rizika, cieľov a možností.

Riešenie na mieru

Toto investičné riešenie odporúčame využiť len skúsenejším investorom, ktorým European Investment Centre umožňuje vytvoriť portfólio z najširšej ponuky podielových fondov na trhu. Či už s pomocou poradcu, ktorý na základe vášho profilu navrhne strategickú alokáciu vášho portfólia (Osobný Fondový balík), alebo si vlastné portfólio zložíte podľa svojich skúseností sami a prostredníctvom svojho poradcu zadávate pokyny. V každom prípade, veľký výber podielových fondov je dobrým predpokladom, no správny výber fondov vychádzajúci z profilu je základným faktorom úspešnej investície.

Sporenie

Je produkt umožňujúci pravidelné mesačné investovanie do podielových fondov už od 10.- EUR na fond. Dlhodobé investovanie aj nižších čiastok, ktoré je aktívne zhodnocované na finančných trhoch, vás zabezpečí v dôchodku, alebo splní realizáciu finančne náročnejších plánov v budúcnosti.

European Investment Centre ponúka na Cieľovom účte aktívne riadenú sporiacu schému, rozdelenú na dve fázy - akumulačnú a stabilizačnú. V akumulačnej fáze sporenia vám prostredníctvom investovania do výnosných aktív umožníme maximálne zhodnotiť vložené peniaze. V druhej, tzv. stabilizačnej fáze postupne presúvame vaše úspory do bezpečnejších aktív, čím chránime investíciu pred neočakávaným poklesom jej hodnoty v posledných rokoch sporenia.

Sporenie na kľúč - Sporiace balíky

Podobne ako pri Jednorazovej investícii, aj v prípade Sporenia vám European Investment Centre ponúka sofistikovane navrhnuté a aktívne spravované sporiace balíčky. Kombinácia fondov v akumulačnej aj stabilizačnej fáze sporenia je nastavená tak, aby vybrané podielové fondy spĺňali rastové aj stabilizačné ciele a zabezpečovali potrebnú diverzifikáciu investície. Sporiace balíčky sa nelíšia v kvalite. Výber konkrétneho z nich vychádza z vášho investičného profilu - horizontu, sklonu k riziku a cieľov.

Sporenie na mieru

Vhodné pre skúsenejších investorov. Stratégie podielových fondov sú rôzne a na výber toho správneho pre konkrétny typ investora sú potrebné odborné znalosti. Vhodné zloženie portfólia je najdôležitejším predpokladom naplnenia investičných cieľov z dlhodobého hľadiska. Sporenie na mieru má taktiež vychádzať z vášho investičného profilu a horizontu, ktorý vám pomôže vytvoriť váš finančný poradca.