European Investment Centre o.c.p., a.s. je finanční instituce, provozující pro své Členy fondovou platformu pod názvem EIC Fund Platform.

Členové EIC, kterými můžou být jenom finanční instituce a poskytovatelé investičních služeb (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a investiční zprostředkovatelé), tak mají k dispozici prostřednictvým jediného přístupu 2000 podílových/ETF fondů od renomovaných světových správců, ze kterých můžou vytvářet pro své klienty investiční a spořící produkty.

Kromně hromadného omnibus účtu můžou Členové EIC pro své klienty využívat 7 typů klientskych účtů, umožňujících pokrýt potřeby různě zaměřené klientely a mít tak ve správě klienty od počátku jejich spoření v produktivní fázy života až po vyplácení renty do jejich smrti. Členové EIC tak nemusí stavět náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papírů, ale můžou se soustředit na správu klientských aktiv.

EIC má sídlo a působí na Slovensku a prostřednictvým svých organizačních složek distřibuje fondy také v České republice a v Maďarsku. Dohled nad EIC vykonává Národní banka Slovenska, EIC je účastníkem Garančního fondu investic.

Jedinečná nabídka

Online

  • příjem a provádení investičních pokynů
  • přehled účtů
  • organizace klientů
  • vypořádání obchodů