Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
CZK
JPY
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Volatilita Výnosy Náklady Rozloženie aktív Portfólio Ratings
2018 2017 2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ku dňuPriem.výk.1MVol.1M.výk.Priem.výk.1R p.a.Vol.1R.výk.p.a.Priem.výk.3R p.a.Vol.3R.výk.p.a.Priem.výk.5R p.a.Vol.5R.výk.p.a.Priem.výk.7R p.a.Vol.7R.výk.p.a.AktualizáciaRozhodujúci dátumPlatby divid.Frekvencia výplatPočet vypl.div.Očak.ročná div.Div. výnosDátumPriebež.popl. % p.a.z toho Mng.popl. % p.a.Výk.prémia % p.a.Trans.popl. % p.a.Obrat portf. %Ku dňuPeniaze %Akcie %Dlhopisy %Ostatné %Akcie #Dlhopisy #Trhová hodnotaLong %Short %P/EPSP/BVVeľké spol. %Malé a stredné spol. %Výnos do splat. % p.a.Priem. splat.Invest.stupeň %Špekul. stupeň %Rating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
FFASCUFidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD13.07.202019.1800USD1.05% 1 000 USD5.25%8.92%21.55%-11.20%-6.76%-12.90%-3.61%2.31%5.67%-30.06.2020-0.28%9.18%0.10%21.28%5.61%8.46%7.70%9.83%14.07.202006.04.20191.941.500.16024.06.202099100145095 360 279105.48-5.488.891.152468EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.8355%-11.97%-9.83%0.880.992.06%1/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.0263%26.67%21.78%0.821.20-10.13%3/3EQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCFFASCUSD0.0923%13.17%21.98%0.831.196.28%1/3
FFASCEFidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR13.07.202021.6200EUR0.60% 100 EUR5.25%7.83%16.61%-12.96%-9.39%-14.31%-4.48%0.80%7.08%-30.06.2020-0.32%9.00%-1.66%15.20%3.96%8.18%9.36%10.39%14.07.202001.08.20180.158ročne10.1580.73%29.03.20191.951.500.16024.06.202099100145060 305 775105.48-5.488.891.152468EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.8355%-11.97%-9.83%0.880.992.06%1/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.0263%26.67%21.78%0.821.20-10.13%3/3EQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCFFASCUSD0.0923%13.17%21.98%0.831.196.28%1/3
FFASCEDFidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD13.07.202018.3500USD1.05% 1 000 USD5.25%8.97%21.52%-11.18%-6.71%-13.48%-4.50%1.43%5.01%-30.06.2020-0.35%9.22%-0.87%20.65%4.57%8.18%6.95%9.73%14.07.202001.08.20180.132ročne10.1320.73%10.04.20191.951.500.16024.06.202069300146042 476 618103.87-3.879.331.202468EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.8355%-11.97%-9.83%0.880.992.06%1/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.0263%26.67%21.78%0.821.20-10.13%3/3EQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCFFASCUSD0.0923%13.17%21.98%0.831.196.28%1/3
FFASCYFidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit13.07.202011.6100EUR0.61% 100 EUR0.00%7.90%16.86%-12.58%-8.80%-13.03%----14.07.202010.07.20201.100.800.33011.07.202069300135019 433 092102.26-2.268.310.852369EQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SC
FFASCYDFidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit13.07.202011.9200EUR0.59% 100 EUR0.00%7.87%16.86%-12.61%-8.87%-14.31%----14.07.202001.08.20190.202ročne10.2021.70%10.07.20201.100.800.33011.07.202069300135022 061 703102.26-2.268.310.852369EQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SC
FFASCYUFidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit13.07.202012.1200USD1.08% 1 000 USD0.00%8.99%21.78%-10.82%-6.12%-13.49%----14.07.202001.08.20190.210ročne10.2101.75%10.07.20201.100.800.33011.07.202069300135023 237 018102.26-2.268.310.852369EQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SCEQ-ASPAC-SC
FFASSCZFidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged)13.07.20201 170.0000CZK1.12% 25 000 CZK5.25%10.07%18.28%-5.34%4.37%3.27%2.30%4.34%--30.06.20200.14%8.15%4.65%21.62%14.07.202001.03.20191.931.500.21024.06.202029700752399 750 760103.74-3.7413.701.51909EQ-ASPACFFASSUUSD1.8355%-15.69%-14.97%0.901.031.19%6/12EQ-ASPACFFASSUUSD1.0263%35.29%42.06%0.850.987.52%1/13EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACFFASSUUSD0.0923%8.27%11.65%0.861.043.06%5/15
FFASSFidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR13.07.202040.4900EUR0.80% 100 EUR5.25%9.34%15.32%-7.39%2.87%3.37%4.15%6.05%9.72%8.43%30.06.20200.34%8.48%6.24%17.23%9.12%7.09%10.25%6.15%9.51%2.56%14.07.202017.04.20191.941.500.22024.06.202029800790136 232 657102.62-2.6214.381.62897EQ-ASPACFFASSUUSD1.8355%-15.69%-14.97%0.901.031.19%6/12EQ-ASPACFFASSUUSD1.0263%35.29%42.06%0.850.987.52%1/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.3901%10.92%17.28%0.901.085.53%2/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.1342%-4.91%-9.00%0.880.994.04%5/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.0923%8.27%11.65%0.861.043.06%5/15
FFASSEHFidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged)13.07.202015.0500EUR1.14% 100 EUR5.25%10.01%18.32%-5.17%4.30%2.52%1.86%4.60%6.06%-30.06.20200.11%8.14%4.63%23.20%7.28%6.19%14.07.202024.04.20191.941.500.22024.06.20202980079044 979 380102.62-2.6214.381.62897EQ-ASPACFFASSUUSD1.8355%-15.69%-14.97%0.901.031.19%6/12EQ-ASPACFFASSUUSD1.0263%35.29%42.06%0.850.987.52%1/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.3901%10.92%17.28%0.901.085.53%2/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.1342%-4.91%-9.00%0.880.994.04%5/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.0923%8.27%11.65%0.861.043.06%5/15
FFASSUFidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD13.07.202028.3200USD1.25% 1 000 USD5.25%10.45%20.20%-5.47%5.91%4.42%4.12%6.76%7.62%7.26%30.06.20200.32%9.06%7.41%26.92%9.78%7.01%7.83%5.09%7.20%2.59%14.07.202002.03.20191.931.500.21024.06.202029700752487 606 422103.74-3.7413.701.51909EQ-ASPACFFASSUUSD1.8355%-15.69%-14.97%0.901.031.19%6/12EQ-ASPACFFASSUUSD1.0263%35.29%42.06%0.850.987.52%1/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.3901%10.92%17.28%0.901.085.53%2/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.1342%-4.91%-9.00%0.880.994.04%5/13EQ-ASPACFFASSUUSD0.0923%8.27%11.65%0.861.043.06%5/15
FFASSUDFidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD13.07.202053.6400USD1.25% 1 000 USD5.25%10.44%20.19%-5.48%5.90%4.30%4.07%---30.06.20200.31%8.92%14.07.202001.08.20160.044ročne10.0440.08%18.04.20191.931.500.22024.06.202029800790852 778 166102.62-2.6214.381.62897EQ-ASPACFFASSUUSD1.8355%-15.69%-14.97%0.901.031.19%6/12EQ-ASPACFFASSUUSD1.0263%35.29%42.06%0.850.987.52%1/13EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACFFASSUUSD0.0923%8.27%11.65%0.861.043.06%5/15
FFASSYEHFidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit13.07.20209.7580EUR1.19% 100 EUR0.00%10.15%18.44%-4.89%4.78%3.29%----14.07.202011.07.20201.080.800.13013.07.2020298007704 910 820102.63-2.6316.291.37926EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPAC
FFASSYEFidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit13.07.202012.3100EUR0.82% 100 EUR0.00%9.42%15.59%-6.95%3.53%4.32%----14.07.202011.07.20201.080.800.13013.07.20202980077044 216 185102.63-2.6316.291.37926EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPAC
FFASSYUFidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit13.07.202023.9200USD1.23% 1 000 USD0.00%10.54%20.44%-5.08%6.60%5.33%----14.07.202007.07.20201.080.800.13008.07.202049600760339 047 994103.53-3.5315.431.33926EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPAC
FFAPMGIFidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD13.07.202012.5500USD0.16% 100 USD5.25%3.80%12.05%-2.49%2.53%1.37%3.26%---30.06.20200.26%4.77%4.34%12.16%14.07.202011.07.20201.701.250.48012.07.202063257545951913 591 171163.81-63.8112.851.21256BAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USD
FFAPMIYFidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit13.07.202010.1700EUR-0.39% 100 EUR0.00%2.80%7.70%-4.15%0.10%1.09%----14.07.202008.06.20201.000.700.45009.06.20204365554705404 933 367169.39-69.3912.641.262875.10BAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USDBAL-TR-USD
FFAPOYFidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit13.07.202018.7000USD1.03% 1 000 USD0.00%8.85%20.65%1.19%11.38%11.31%----14.07.202009.07.20201.070.80-0.37010.07.202089200392161 952 639100.33-0.3316.451.606914EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPAC
FFCCEFidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR13.07.202027.7500EUR0.47% 100 EUR5.25%12.85%18.69%5.15%19.56%19.56%9.77%8.00%13.26%-30.06.20200.74%8.62%9.23%23.31%10.14%6.69%11.40%8.29%14.07.202003.03.20191.911.500.30024.06.2020694001200785 024 016100.62-0.6215.111.98838EQ-CNFFCCUCNY2.4817%-12.78%-16.86%0.911.07-3.07%10/11EQ-CNFFCCUCNY2.6271%32.58%44.12%0.911.118.12%1/11EQ-CNFFCCUCNY2.0065%14.11%18.63%0.891.024.31%4/12EQ-CNFFCCUCNY1.9917%5.54%0.93%0.901.004.62%4/12EQ-CNFFCCUCNY2.7878%14.90%5.62%0.861.02-9.49%11/13
FFCCUFidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD13.07.202023.0400USD0.92% 1 000 USD5.25%14.00%23.67%7.31%23.08%20.75%9.71%8.67%11.05%-30.06.20200.72%9.18%10.68%34.51%10.73%6.22%8.98%7.79%14.07.202025.05.20191.911.500.28024.06.2020595001220762 573 741100.43-0.4317.362.28857EQ-CNFFCCUCNY2.4817%-12.78%-16.86%0.911.07-3.07%10/11EQ-CNFFCCUCNY2.6271%32.58%44.12%0.911.118.12%1/11EQ-CNFFCCUCNY2.0065%14.11%18.63%0.891.024.31%4/12EQ-CNFFCCUCNY1.9917%5.54%0.93%0.901.004.62%4/12EQ-CNFFCCUCNY2.7878%14.90%5.62%0.861.02-9.49%11/13
FFCHCEFidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR13.07.202027.8200EUR0.47% 100 EUR5.25%12.81%18.64%5.14%19.50%19.50%9.76%7.99%13.26%-30.06.20200.74%8.62%9.23%23.34%10.14%6.69%11.40%8.28%14.07.202001.08.20170.000ročne10.0000.00%10.04.20191.911.500.30024.06.2020496001240144 528 000100.47-0.4716.742.20857EQ-CNFFCCUCNY2.4817%-12.78%-16.86%0.911.07-3.07%10/11EQ-CNFFCCUCNY2.6271%32.58%44.12%0.911.118.12%1/11EQ-CNEQ-CNEQ-CNFFCCUCNY2.7878%14.90%5.62%0.861.02-9.49%11/13
FFCHCUFidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD13.07.202023.0200USD0.92% 1 000 USD5.25%13.96%23.63%7.27%23.04%20.71%9.69%8.67%11.04%-30.06.20200.72%9.20%10.67%34.51%10.73%6.22%8.97%7.79%14.07.202001.08.20170.001ročne10.0010.00%05.04.20191.911.500.30024.06.2020496001250156 316 244100.62-0.6215.972.13838EQ-CNFFCCUCNY2.4817%-12.78%-16.86%0.911.07-3.07%10/11EQ-CNFFCCUCNY2.6271%32.58%44.12%0.911.118.12%1/11EQ-CNEQ-CNEQ-CNFFCCUCNY2.7878%14.90%5.62%0.861.02-9.49%11/13
FFCCFYFidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit13.07.202024.7900USD0.94% 1 000 USD0.00%14.03%23.95%7.74%23.83%21.76%----14.07.202008.07.20201.060.800.44009.07.202069400850311 979 193100.37-0.3717.611.82874EQ-CNEQ-CNEQ-CNEQ-CNEQ-CN
FFCFFidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR13.07.202018.7400EUR0.97% 100 EUR5.25%12.35%11.02%-6.21%4.69%2.91%4.29%4.00%11.65%7.20%30.06.20200.25%8.49%6.14%19.58%9.99%9.60%12.28%9.18%10.39%3.28%14.07.202015.04.20191.911.500.03024.06.202059500870287 110 852100.01-0.019.231.16858EQ-CNFFCFCNY2.4817%-12.78%-8.53%0.891.034.76%2/11EQ-CNFFCFCNY2.6271%32.58%33.02%0.831.06-1.40%8/11EQ-CNFFCFCNY2.0065%14.11%23.35%0.881.236.44%3/12EQ-CNFFCFCNY1.9917%9.00%0.93%0.891.168.25%3/12EQ-CNFFCFCNY2.7878%14.90%25.76%0.851.119.50%2/13
FFCHFUFidelity - China Focus Fund A-ACC-USD13.07.202011.4800USD1.41% 1 000 USD5.25%13.55%15.74%-4.25%7.79%3.99%4.22%4.63%--30.06.20200.23%9.32%7.39%30.44%14.07.202020.03.20191.911.500.03024.06.20205940180065 766 434100.05-0.058.981.15839EQ-CNFFCFCNY2.4817%-12.78%-8.53%0.891.034.76%2/11EQ-CNFFCFCNY2.6271%32.58%33.02%0.831.06-1.40%8/11EQ-CNEQ-CNEQ-CNFFCFCNY2.7878%14.90%25.76%0.851.119.50%2/13
FFCHFDFidelity - China Focus Fund A-DIST-USD13.07.202071.5500USD1.42% 1 000 USD5.25%13.52%15.76%-4.24%7.77%2.76%3.33%3.74%8.75%5.51%30.06.20200.16%9.38%6.51%30.45%9.62%8.61%8.97%7.59%7.46%2.83%14.07.202001.08.20180.556ročne10.5560.79%06.05.20191.911.500.03024.06.2020595008602 318 908 046100.14-0.149.281.14859EQ-CNFFCFCNY2.4817%-12.78%-8.53%0.891.034.76%2/11EQ-CNFFCFCNY2.6271%32.58%33.02%0.831.06-1.40%8/11EQ-CNEQ-CNEQ-CNFFCFCNY2.7878%14.90%25.76%0.851.119.50%2/13
FFCOEFidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR13.07.202023.1400EUR0.52% 100 EUR5.25%13.32%18.91%4.75%18.30%16.81%9.70%6.58%10.89%7.54%30.06.20200.75%8.42%8.12%19.16%8.90%6.39%9.29%6.06%8.24%2.63%14.07.202012.03.20191.921.500.19024.06.2020297009107 047 961100.38-0.3812.491.51885EQ-CNEQ-CNEQ-CNFFCOUCNY2.0065%14.11%15.96%0.851.20-0.55%8/12EQ-CNFFCOUCNY1.9917%0.93%EQ-CNFFCOUCNY2.7878%14.90%9.72%0.911.05-5.78%7/13
FFCRBEFidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR13.07.202013.5620EUR-0.37% 100 EUR3.50%0.47%0.11%-3.50%0.14%0.24%3.03%0.97%4.18%-30.06.20200.28%3.34%2.57%7.28%1.87%2.76%4.26%2.68%14.07.202012.03.20191.100.75-0.16024.06.2020509500749 445 117129.47-29.474.593.273565BOND-CNYBOND-CNYBOND-CNYBOND-CNYBOND-CNY
FFRMBUFidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-USD13.07.202011.3350USD0.06% 1 000 USD3.50%1.48%4.33%-1.53%3.08%1.24%3.00%1.60%--30.06.20200.24%3.19%3.04%8.34%2.42%1.93%14.07.202021.03.20191.100.75-0.17024.06.202050950074336 964129.47-29.474.593.273565BOND-CNYBOND-CNYBOND-CNYBOND-CNYBOND-CNY
FFCRMBFidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit13.07.202013.9770EUR-0.37% 100 EUR0.00%0.50%0.20%-3.31%0.45%0.65%----14.07.202008.07.20200.700.40-0.17009.07.2020130870011846 534 988157.78-57.786.103.504159BOND-CNYBOND-CNYBOND-CNYBOND-CNYBOND-CNY
FFEAEFidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR13.07.202026.7700EUR-0.11% 100 EUR5.25%9.62%18.45%-6.20%2.41%0.49%5.33%5.66%9.34%7.40%30.06.20200.48%8.89%7.41%17.81%8.99%6.40%10.11%6.34%8.89%3.03%14.07.202004.03.20191.941.500.08024.06.20202980073162 496 815100.57-0.5716.922.30885EQ-ASPACFFEAEUSD1.8355%-15.69%-12.22%0.861.034.02%2/12EQ-ASPACFFEAEUSD1.0263%35.29%43.83%0.771.114.62%2/13EQ-ASPACFFEAEUSD0.3901%10.92%9.81%0.871.19-3.16%10/13EQ-ASPACFFEAEUSD0.1342%-6.76%-9.00%0.871.375.66%4/13EQ-ASPACFFEAEUSD0.0923%8.27%24.78%0.811.2914.16%1/15
FFEAUFidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-USD13.07.202019.2800USD0.31% 1 000 USD5.25%10.74%23.43%-4.32%5.47%1.53%5.26%6.29%7.20%6.19%30.06.20200.45%9.36%8.53%27.48%9.56%6.13%7.59%4.58%6.55%2.93%14.07.202027.03.20191.941.500.09024.06.202029800731168 757 204100.58-0.5816.802.25895EQ-ASPACFFEAEUSD1.8355%-15.69%-12.22%0.861.034.02%2/12EQ-ASPACFFEAEUSD1.0263%35.29%43.83%0.771.114.62%2/13EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACFFEAEUSD0.0923%8.27%24.78%0.811.2914.16%1/15
FFEAEDFidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR13.07.202026.8100EUR-0.15% 100 EUR5.25%9.61%18.42%-6.23%2.41%0.49%5.32%5.64%9.27%7.35%30.06.20200.48%8.90%7.39%17.80%8.97%6.39%10.05%6.30%8.83%3.01%14.07.202001.08.20140.020ročne10.0200.08%10.04.20191.941.500.09024.06.20202980073127 086 378100.70-0.7017.112.36885EQ-ASPACFFEAEUSD1.8355%-15.69%-12.22%0.861.034.02%2/12EQ-ASPACFFEAEUSD1.0263%35.29%43.83%0.771.114.62%2/13EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACFFEAEUSD0.0923%8.27%24.78%0.811.2914.16%1/15
FFEAUDFidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-USD13.07.202019.2100USD0.31% 1 000 USD5.25%10.72%23.46%-4.33%5.43%1.48%5.26%6.29%7.16%6.16%30.06.20200.45%9.37%8.54%27.50%9.56%6.13%7.56%4.55%6.50%2.92%14.07.202001.08.20140.014ročne10.0140.07%19.03.20191.941.500.09024.06.20202980073182 937 793100.58-0.5816.802.25895EQ-ASPACFFEAEUSD1.8355%-15.69%-12.22%0.861.034.02%2/12EQ-ASPACFFEAEUSD1.0263%35.29%43.83%0.771.114.62%2/13EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACFFEAEUSD0.0923%8.27%24.78%0.811.2914.16%1/15
FFEAYFidelity - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD - instit13.07.202035.8200USD0.31% 1 000 USD0.00%10.83%23.69%-3.89%6.10%2.37%----14.07.202007.07.20201.090.800.05008.07.202019900681142 724 537100.33-0.3320.222.40934EQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPACEQ-ASPAC
FFEMAEFidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR13.07.202016.2400EUR-0.18% 100 EUR5.25%5.32%18.02%-20.08%-11.35%-14.71%-2.20%-1.36%1.55%3.05%30.06.20200.09%12.53%1.44%21.32%2.74%6.70%3.05%4.73%3.86%2.98%14.07.202004.03.20191.951.500.68024.06.20201990052094 271 538100.30-0.307.351.004149EQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAFFEMAEEUR-0.3642%32.57%29.56%0.960.95-1.20%2/2EQ-EEMEAFFEMAEEUR0.1342%-3.89%-15.09%0.940.9810.84%1/2EQ-EEMEAFFEMAEEUR0.0937%-7.73%7.64%0.950.8914.51%1/2
FFEMAUFidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD13.07.202013.7900USD0.29% 1 000 USD5.25%6.40%23.02%-18.45%-8.74%-13.87%-2.26%-0.75%-0.43%1.89%30.06.20200.08%13.14%2.47%28.53%3.34%7.12%0.76%4.10%1.65%2.93%14.07.202026.04.20191.951.500.66024.06.202049600520101 341 442100.34-0.347.350.993850EQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAFFEMAEEUR-0.3642%32.57%29.56%0.960.95-1.20%2/2EQ-EEMEAFFEMAEEUR0.1342%-3.89%-15.09%0.940.9810.84%1/2EQ-EEMEAFFEMAEEUR0.0937%-7.73%7.64%0.950.8914.51%1/2
FFEEMEEFidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR13.07.202014.9300EUR-0.13% 100 EUR5.25%5.36%18.02%-20.03%-11.34%-16.12%-3.45%-2.48%0.50%2.26%30.06.2020-0.01%12.65%0.15%21.07%1.62%6.54%2.07%4.62%2.99%2.93%14.07.202001.08.20180.188ročne10.1881.25%12.04.20191.951.500.68024.06.20204960052069 461 376100.34-0.347.350.993850EQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAFFEMAEEUR0.0937%-7.73%7.64%0.950.8914.51%1/2
FFEEMEUFidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD13.07.202012.6600USD0.32% 1 000 USD5.25%6.48%23.03%-18.43%-8.72%-15.32%-3.50%-1.89%-1.47%1.11%30.06.2020-0.02%13.26%1.19%28.38%2.21%6.93%-0.20%3.99%0.79%2.88%14.07.202001.08.20180.170ročne10.1701.35%13.05.20191.951.500.66024.06.20203961055033 201 326100.30-0.307.891.123451EQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAFFEMAEEUR0.0937%-7.73%7.64%0.950.8914.51%1/2
FFEEMAYFidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-EUR - instit13.07.202011.4800EUR-0.17% 100 EUR0.00%5.42%18.29%-19.72%-10.73%-13.94%----14.07.202009.07.20201.100.800.84010.07.2020293504907 202 114101.39-1.399.281.033259EQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEA
FFEEMAYUFidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-USD - instit13.07.202012.3300USD0.33% 1 000 USD0.00%6.48%23.32%-18.07%-8.12%-13.05%----14.07.202007.07.20201.100.800.84008.07.20202935049050 653 564101.39-1.399.281.033259EQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEAEQ-EEMEA
FFEMCDEHFidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)13.07.202011.9100EUR0.17% 100 EUR3.50%1.02%13.32%-4.18%-1.73%-1.41%0.94%2.05%3.19%-30.06.20200.11%5.15%1.65%9.27%2.67%2.73%14.07.202021.04.20191.651.20-0.28024.06.202060940019318 195 425176.02-76.026.874.96793BOND-CORP-EURFFEMCDEHEUR-0.4457%-2.76%-6.04%0.481.25-2.71%9/9BOND-CORP-EURFFEMCDEHEUR-0.4268%2.35%6.45%0.440.934.29%1/9BOND-CORP-EURFFEMCDEHEUR-0.3642%5.96%13.21%0.611.364.96%1/8BOND-CORP-EURFFEMCDEHEUR-0.1677%-2.63%-1.39%0.511.06-1.17%8/8BOND-CORP-EURFFEMCDEHEUR0.0923%-0.99%8.15%0.760.628.73%1/3
FFEMCDFidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD13.07.202013.3800USD0.15% 1 000 USD3.50%1.06%13.68%-3.18%0.00%0.98%3.70%4.32%4.89%-30.06.20200.33%5.12%4.39%9.52%4.85%2.65%14.07.202025.04.20191.651.20-0.28024.06.202060940019322 246 094176.02-76.026.874.96793BOND-CORP-GEMFFEMCDUSD1.8355%-3.24%-3.16%0.891.361.88%1/2BOND-CORP-GEMFFEMCDUSD1.0263%9.03%8.75%0.821.29-2.63%2/2BOND-CORP-GEMFFEMCDUSD0.3901%15.39%15.53%0.851.17-2.41%2/2BOND-CORP-GEMFFEMCDUSD0.1342%-1.80%-0.66%0.861.26-0.94%2/2BOND-CORP-GEMFFEMCDUSD0.0923%-0.99%8.15%0.760.628.73%1/3
FFEMDEFidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR13.07.202023.6000EUR-0.30% 100 EUR3.50%1.29%12.76%-5.75%-3.87%-2.20%2.35%3.25%6.27%5.74%30.06.20200.28%6.89%2.52%15.01%3.27%4.38%6.03%3.85%6.35%2.24%14.07.202027.04.20191.611.200.29024.06.2020109901345183 959 315139.41-39.418.850.16006.606.461189BOND-GEMFFEMDEUSD1.8355%-8.49%-5.35%0.370.40-3.02%11/12BOND-GEMFFEMDEUSD1.0263%13.09%8.45%0.230.29NRn.r.BOND-GEMFFEMDEUSD0.3901%11.39%12.19%0.510.674.47%6/17BOND-GEMFFEMDEUSD0.1342%0.34%-13.78%0.420.8211.63%1/18BOND-GEMFFEMDEUSD0.0923%-2.28%11.99%0.651.1314.58%1/20
FFEMDEHFidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)13.07.202013.9400EUR0.14% 100 EUR3.50%2.27%17.24%-5.04%-2.92%-3.80%-0.50%1.58%2.46%3.30%30.06.20200.01%6.87%-0.00%10.85%1.61%3.42%2.09%1.94%2.88%2.33%14.07.202013.05.20191.611.200.29024.06.2020110890133462 133 664141.96-41.969.170.177.436.091189BOND-EURFFEMDEHEUR-0.4457%-4.80%-8.15%0.691.59-0.79%13/19BOND-EURFFEMDEHEUR-0.4268%2.75%6.17%0.701.631.43%5/19BOND-EURFFEMDEHEUR0.3901%11.39%12.19%0.510.674.47%6/17BOND-EURFFEMDEHEUR0.1342%0.34%-13.78%0.420.8211.63%1/18BOND-EURFFEMDEHEUR0.0923%-2.28%11.99%0.651.1314.58%1/20
FFEMDUFidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD13.07.202021.6400USD0.14% 1 000 USD3.50%2.32%17.54%-3.82%-1.05%-1.23%2.31%3.90%4.20%4.57%30.06.20200.24%6.80%2.77%11.13%3.81%3.21%3.65%1.83%4.08%2.03%14.07.202010.04.20191.611.200.30024.06.2020109901345172 010 127139.41-39.418.850.16006.606.461189BOND-GEMFFEMDEUSD1.8355%-8.49%-5.35%0.370.40-3.02%11/12BOND-GEMFFEMDEUSD1.0263%13.09%8.45%0.230.29NRn.r.BOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMFFEMDEUSD0.0923%-2.28%11.99%0.651.1314.58%1/20
FFEMDEDFidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR13.07.202012.7100EUR-0.31% 100 EUR3.50%1.27%12.78%-5.78%-3.86%-5.92%-1.62%-0.72%2.03%1.30%30.06.2020-0.04%7.13%-1.45%14.58%-0.76%3.90%1.84%3.21%2.01%1.61%14.07.202001.08.20180.462ročne10.4623.62%03.04.20191.601.200.30024.06.2020709301332118 509 556152.01-52.010.17006.237.801189BOND-GEMFFEMDEUSD1.8355%-8.49%-5.35%0.370.40-3.02%11/12BOND-GEMFFEMDEUSD1.0263%13.09%8.45%0.230.29NRn.r.BOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMFFEMDEUSD0.0923%-2.28%11.99%0.651.1314.58%1/20
FFEMUUFidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD13.07.202011.7500USD0.17% 1 000 USD3.50%2.35%17.56%-3.77%-1.01%-5.09%-1.59%-0.15%0.04%0.14%30.06.2020-0.08%7.08%-1.16%10.69%-0.21%2.85%-0.48%1.51%-0.22%1.44%14.07.202001.08.20180.446ročne10.4463.80%26.04.20191.611.200.29024.06.2020109901345125 035 951139.41-39.418.850.16006.606.461189BOND-GEMFFEMDEUSD1.8355%-8.49%-5.35%0.370.40-3.02%11/12BOND-GEMFFEMDEUSD1.0263%13.09%8.45%0.230.29NRn.r.BOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMFFEMDEUSD0.0923%-2.28%11.99%0.651.1314.58%1/20
FFEMDYEHFidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit13.07.202011.4700EUR0.09% 100 EUR0.00%2.32%17.38%-4.66%-2.38%-3.12%----14.07.202009.07.20200.900.650.35010.07.2020-401040235191 513 159153.57-53.570.55006.298.02694BOND-EURBOND-EURBOND-EURBOND-EURBOND-EUR
FFEMDYEFidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit13.07.202013.9500EUR-0.29% 100 EUR0.00%1.38%12.96%-5.42%-3.33%-1.48%----14.07.202009.07.20200.900.650.35010.07.2020-4010402351111 662 749153.57-53.570.55006.298.02694BOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMBOND-GEM
FFEMDYUFidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit13.07.202024.0900USD0.17% 1 000 USD0.00%2.38%17.74%-3.49%-0.50%-0.50%----14.07.202006.07.20200.900.650.35007.07.2020-4010402351372 634 929153.57-53.570.55006.298.02694BOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMBOND-GEMBOND-GEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1477