Zoznam fondov

Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
EUR
USD
AUD
CHF
GBP
HUF
CZK
JPY
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje Výkonnosť Volatilita Výnosy Náklady Rozloženie aktív Portfólio Ratings
2018 2017 2016 2015 2014
SymbolNázov fonduKurz ku dňuNAVMenaZmenaMin. investíciaMax. poplatok1M3M6M9M1R3R p.a.5R p.a.7R p.a.10R p.a.Ku dňuPriem.výk.1MVol.1M.výk.Priem.výk.1R p.a.Vol.1R.výk.p.a.Priem.výk.3R p.a.Vol.3R.výk.p.a.Priem.výk.5R p.a.Vol.5R.výk.p.a.Priem.výk.7R p.a.Vol.7R.výk.p.a.AktualizáciaRozhodujúci dátumPlatby divid.Frekvencia výplatPočet vypl.div.Očak.ročná div.Div. výnosDátumPriebež.popl. % p.a.z toho Mng.popl. % p.a.Výk.prémia % p.a.Trans.popl. % p.a.Obrat portf. %Ku dňuPeniaze %Akcie %Dlhopisy %Ostatné %Akcie #Dlhopisy #Trhová hodnotaLong %Short %P/EPSP/BVVeľké spol. %Malé a stredné spol. %Výnos do splat. % p.a.Priem. splat.Invest.stupeň %Špekul. stupeň %Rating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStarsRating categoryRated portolioRef. ccyRf (p.a.)Rm (p.a.)Return (p.a.)CorrelationBetaAlpha (p.a.)RankStars 
FTAGCHFranklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H109.07.202012.1100CHF0.33% 1 000 CHF5.75%9.89%22.94%-1.94%11.00%7.84%0.17%1.78%0.80%1.46%31.05.2020-0.31%9.08%2.12%27.33%2.60%6.48%-0.85%3.11%-0.50%2.24%11.07.202007.02.20192.211.850.3706924.06.2020199004508 791 105100.00-0.0012.551.72954EQ-ASPACFTAGFUSD1.8355%-15.69%-21.15%0.800.88-7.51%12/12EQ-ASPACFTAGFUSD1.0263%35.29%29.91%0.700.98-4.78%11/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.3901%10.92%37.28%0.811.0126.24%1/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.1342%-34.56%-9.00%0.841.11-24.56%13/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.0923%8.27%14.51%0.720.907.05%3/15
FTAGFEHFranklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1 - 26709.07.202023.6500EUR0.34% 100 EUR5.75%10.05%22.79%-1.99%10.98%7.70%0.30%2.12%1.29%1.91%31.05.2020-0.29%9.11%2.36%27.41%3.06%6.51%-0.28%3.20%-0.02%2.35%11.07.202002.05.20192.211.850.3406924.06.20201990049078 510 063100.35-0.3514.281.94942EQ-ASPACFTAGFUSD1.8355%-15.69%-21.15%0.800.88-7.51%12/12EQ-ASPACFTAGFUSD1.0263%35.29%29.91%0.700.98-4.78%11/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.3901%10.92%37.28%0.811.0126.24%1/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.1342%-34.56%-9.00%0.841.11-24.56%13/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.0923%8.27%14.51%0.720.907.05%3/15
FTAGCZFranklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H109.07.2020108.8200CZK0.35% 25 000 CZK5.75%10.16%22.82%-2.13%11.20%8.52%0.94%2.22%1.31%-31.05.2020-0.24%9.18%2.66%26.27%2.88%6.38%-0.50%2.94%11.07.202007.02.20192.191.850.3806924.06.202019900450187 605 917100.00-0.0012.551.72954EQ-ASPACFTAGFUSD1.8355%-15.69%-21.15%0.800.88-7.51%12/12EQ-ASPACFTAGFUSD1.0263%35.29%29.91%0.700.98-4.78%11/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.3901%10.92%37.28%0.811.0126.24%1/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.1342%-34.56%-9.00%0.841.11-24.56%13/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.0923%8.27%14.51%0.720.907.05%3/15
FTAGEFranklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR - 26709.07.202034.3800EUR0.76% 100 EUR5.75%10.51%19.50%-2.66%9.77%9.60%3.61%3.89%4.75%4.51%31.05.2020-0.05%8.49%4.13%20.04%4.78%6.54%3.38%3.50%3.25%2.00%11.07.202017.05.20192.211.850.2406924.06.2020010000490310 718 006100.28-0.2815.051.93952EQ-ASPACFTAGFUSD1.8355%-15.69%-21.15%0.800.88-7.51%12/12EQ-ASPACFTAGFUSD1.0263%35.29%29.91%0.700.98-4.78%11/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.3901%10.92%37.28%0.811.0126.24%1/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.1342%-34.56%-9.00%0.841.11-24.56%13/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.0923%8.27%14.51%0.720.907.05%3/15
FTAGFFranklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 26709.07.202038.8700USD0.36% 1 000 USD5.75%10.02%23.32%-1.07%12.90%10.39%3.26%4.37%2.79%3.35%31.05.2020-0.05%9.11%5.31%27.63%5.23%7.12%1.01%2.75%1.10%2.36%11.07.202007.02.20192.211.850.2506924.06.2020199004501 071 658 495100.00-0.0012.551.72954EQ-ASPACFTAGFUSD1.8355%-15.69%-21.15%0.800.88-7.51%12/12EQ-ASPACFTAGFUSD1.0263%35.29%29.91%0.700.98-4.78%11/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.3901%10.92%37.28%0.811.0126.24%1/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.1342%-34.56%-9.00%0.841.11-24.56%13/13EQ-ASPACFTAGFUSD0.0923%8.27%14.51%0.720.907.05%3/15
ABLAEUAberdeen Global - Latin American Equity Fund09.07.20202 906.8728USD-0.13% 100 000 EUR6.38%-4.24%20.10%-31.40%-23.89%-30.42%-6.48%-0.36%-4.01%-31.05.2020-0.42%15.12%3.51%30.44%6.54%12.69%-1.49%3.82%11.07.202028.02.20192.081.7500.03824.06.20202980046052 522 808100.93-0.9314.392.196223EQ-LATAMEQ-LATAMEQ-LATAMABLAEUFUSD0.3901%53.29%61.24%0.560.6625.97%1/9EQ-LATAMABLAEUFUSD0.1342%-37.42%-37.85%0.610.80-7.05%8/9EQ-LATAMABLAEUFUSD0.0923%-16.04%-18.24%0.420.56-9.34%10/10
FTGPMEHFranklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 1444709.07.20205.8700EUR0.34% 100 EUR5.75%17.87%50.90%33.71%42.13%55.29%13.54%11.61%5.63%-4.89%31.05.20200.86%15.51%-1.52%42.65%-2.33%7.28%-5.51%6.70%-11.85%3.33%11.07.202002.05.20191.861.500.280-4924.06.20201990070011 201 898100.21-0.2117.320.98198000.00COM-PRMETFTGPMUUSD1.8355%-12.86%-18.64%0.951.400.04%3/5COM-PRMETFTGPMUUSD1.0263%6.12%1.66%0.941.39-6.43%4/5COM-PRMETFTGPMUUSD0.3901%67.00%96.80%0.941.0625.60%1/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.1342%-25.85%-29.86%0.951.004.15%2/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.0923%-20.79%-13.71%0.971.047.97%2/3
FTGPMCFranklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H109.07.20204.9200CHF0.41% 1 000 CHF5.75%17.70%50.92%33.70%41.79%54.72%13.33%11.38%5.16%-31.05.20200.83%15.34%-1.79%41.95%-2.66%7.21%-5.97%6.60%11.07.202014.03.20191.851.500.320-4924.06.2020397006901 630 793100.00017.541.04187900.00COM-PRMETFTGPMUUSD1.8355%-12.86%-18.64%0.951.400.04%3/5COM-PRMETFTGPMUUSD1.0263%6.12%1.66%0.941.39-6.43%4/5COM-PRMETFTGPMUUSD0.3901%67.00%96.80%0.941.0625.60%1/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.1342%-25.85%-29.86%0.951.004.15%2/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.0923%-20.79%-13.71%0.971.047.97%2/3
FTGPMEFranklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 1444709.07.20208.3000EUR0.73% 100 EUR5.75%18.57%46.64%30.50%37.87%55.43%16.94%14.06%9.81%-2.08%31.05.20201.09%15.42%1.93%49.17%0.06%7.17%-1.05%8.14%-8.16%4.48%11.07.202021.02.20191.841.500.180-4924.06.20203970069037 279 868100.00017.541.04187900.00COM-PRMETFTGPMUUSD1.8355%-12.86%-18.64%0.951.400.04%3/5COM-PRMETFTGPMUUSD1.0263%6.12%1.66%0.941.39-6.43%4/5COM-PRMETFTGPMUUSD0.3901%67.00%96.80%0.941.0625.60%1/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.1342%-25.85%-29.86%0.951.004.15%2/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.0923%-20.79%-13.71%0.971.047.97%2/3
FTGPMUFranklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 1444709.07.20207.0400USD0.43% 1 000 USD5.75%18.12%51.40%32.58%41.94%56.44%16.52%14.61%7.92%-3.18%31.05.20201.08%15.56%1.60%43.70%0.54%7.82%-3.19%7.86%-10.11%3.85%11.07.202021.02.20191.841.500.180-4924.06.20203970069088 514 275100.00017.541.04187900.00COM-PRMETFTGPMUUSD1.8355%-12.86%-18.64%0.951.400.04%3/5COM-PRMETFTGPMUUSD1.0263%6.12%1.66%0.941.39-6.43%4/5COM-PRMETFTGPMUUSD0.3901%67.00%96.80%0.941.0625.60%1/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.1342%-25.85%-29.86%0.951.004.15%2/3COM-PRMETFTGPMUUSD0.0923%-20.79%-13.71%0.971.047.97%2/3
AMEGREAMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES - AE09.07.2020100.0800EUR-1.12% 100 000 EUR4.50%-1.18%12.74%-6.43%-1.03%-0.88%3.48%4.58%2.78%-31.05.20200.27%10.74%0.86%15.28%3.77%7.35%2.04%2.92%11.07.202031.12.20182.151.700.1900.23624.06.2020-11010058013 835 761149.04-49.0418.441.607526EQ-SEC-MATAMEGRUUSD1.8355%-22.04%-17.67%0.880.861.12%2/3EQ-SEC-MATAMEGRUUSD1.0263%13.74%12.94%0.880.920.16%2/3EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.3901%43.11%69.03%0.821.1121.04%1/6EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.1342%-27.57%-24.82%0.851.171.39%4/6EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.0923%-14.86%-18.29%0.821.19-0.58%4/6
AMEGRUAMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES - AU09.07.202070.7100USD-1.42% 100 000 EUR4.50%-1.71%16.40%-4.78%1.83%-0.07%3.19%5.07%1.00%-0.47%31.05.20200.27%10.95%1.51%16.94%4.32%8.86%-0.23%2.85%-2.11%2.10%11.07.202028.02.20192.151.700.1700.23624.06.2020-11010058010 094 349149.04-49.0418.441.607526EQ-SEC-MATAMEGRUUSD1.8355%-22.04%-17.67%0.880.861.12%2/3EQ-SEC-MATAMEGRUUSD1.0263%13.74%12.94%0.880.920.16%2/3EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.3901%43.11%69.03%0.821.1121.04%1/6EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.1342%-27.57%-24.82%0.851.171.39%4/6EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.0923%-14.86%-18.29%0.821.19-0.58%4/6
AMEGRCAMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES - AK09.07.20202 787.5500CZK-0.94% 100 000 EUR4.50%-0.55%11.75%-1.02%2.39%3.54%4.29%4.24%--31.05.20200.28%9.82%-0.39%15.87%1.96%6.87%11.07.202028.02.20192.151.700.0900.23624.06.2020-11010058042 245 611149.04-49.0418.441.607526EQ-SEC-MATAMEGRUUSD1.8355%-22.04%-17.67%0.880.861.12%2/3EQ-SEC-MATAMEGRUUSD1.0263%13.74%12.94%0.880.920.16%2/3EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.3901%43.11%69.03%0.821.1121.04%1/6EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.1342%-27.57%-24.82%0.851.171.39%4/6EQ-SEC-MATAMEGRUUSD0.0923%-14.86%-18.29%0.821.19-0.58%4/6
PAREEEEBNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR09.07.202098.6100EUR-0.15% 100 EUR3.00%-3.30%3.69%619.10%-17.34%-21.53%-3.80%0.13%-1.77%-1.68%31.05.202022.71%249.89%1.07%33.61%4.03%11.10%0.39%5.96%-0.79%3.70%11.07.202006.02.20192.221.7500.24424.06.20201990062040 761 019100.0005.420.832768EQ-CEEPAREEEEEUR-0.4457%-12.66%-16.82%0.951.20-1.72%5/6EQ-CEEPAREEEEEUR-0.4268%11.95%4.63%0.951.27-10.62%5/6EQ-CEEPAREEEEEUR-0.3642%29.59%59.28%0.811.3618.89%3/15EQ-CEEPAREEEEEUR-0.1677%-3.57%0.39%0.861.53-4.26%12/15EQ-CEEPAREEEEEUR0.0937%-15.82%-26.08%0.871.650.10%10/16
FTEMBEUFranklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR09.07.202013.3300EUR0.45% 100 EUR5.75%4.63%8.99%-5.73%1.52%-0.97%2.50%4.42%4.48%-31.05.20200.00%5.48%4.14%12.80%6.02%5.10%4.33%2.51%11.07.202003.04.20192.111.800.250-3924.06.2020135433010310723 571 366123.30-23.3011.581.564686.772.361288BAL-BAL-USDFTEMBUEUR1.8355%-10.02%-12.87%0.841.503.03%3/7BAL-BAL-USDFTEMBUEUR1.0263%14.99%27.46%0.801.525.27%1/5BAL-BAL-USDFTEMBEUEUR-0.3642%7.81%32.34%0.851.8417.63%1/24BAL-BAL-USDFTEMBEUEUR-0.1677%-5.11%0.81%0.872.20-7.10%19/23BAL-BAL-USDFTEMBEUEUR0.0937%6.15%9.99%0.841.90-1.63%18/26
AZRBEAllianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc10.07.2020110.8500EUR-0.27% 100 EUR5.00%7.53%16.65%-4.90%9.00%4.26%4.64%4.56%6.75%2.40%31.05.20200.17%8.89%4.84%14.95%6.92%6.44%5.92%3.92%3.26%2.72%11.07.202022.04.20192.291.750.15024.06.2020199006209 869 516118.74-18.7410.221.518116EQ-HD-GLBEQ-HD-GLBEQ-HD-GLBAZRBEUSD0.3901%22.22%36.40%0.670.8517.44%1/5EQ-HD-GLBAZRBEUSD0.1342%-17.68%-16.48%0.550.73-5.62%6/6EQ-HD-GLBAZRBEUSD0.0923%-4.63%-5.32%0.600.75-1.85%7/9
FTEMFFranklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 25009.07.202043.5100USD0.16% 1 000 USD5.75%7.17%23.36%-5.00%9.71%5.84%5.02%6.56%3.66%3.04%31.05.20200.13%9.44%7.67%27.66%8.20%7.69%2.59%2.48%1.59%1.96%11.07.202014.03.20192.001.650.140-4724.06.202059500920252 528 426100.01-0.0111.151.498014EQ-GEMFTEMFUSD1.8355%-17.97%-17.69%0.831.040.99%5/13EQ-GEMFTEMFUSD1.0263%35.70%38.42%0.901.051.07%6/13EQ-GEMFTEMFUSD0.3901%15.52%31.95%0.851.0315.97%1/18EQ-GEMFTEMFUSD0.1342%-25.38%-17.33%0.850.98-8.42%16/18EQ-GEMFTEMFUSD0.0923%-2.19%-9.78%0.811.01-7.57%19/21
FTEMEFranklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) EUR-H109.07.20209.6200EUR0.21% 100 EUR5.75%7.25%22.86%-5.78%7.97%3.33%2.02%4.12%1.92%-31.05.2020-0.11%9.44%4.51%27.20%5.78%7.06%1.07%2.52%11.07.202003.04.20192.001.650.280-4724.06.20204960095010 740 172100.21-0.2111.411.548214EQ-GEMFTEMFUSD1.8355%-17.97%-17.69%0.831.040.99%5/13EQ-GEMFTEMFUSD1.0263%35.70%38.42%0.901.051.07%6/13EQ-GEMFTEMFUSD0.3901%15.52%31.95%0.851.0315.97%1/18EQ-GEMFTEMFUSD0.1342%-25.38%-17.33%0.850.98-8.42%16/18EQ-GEMFTEMFUSD0.0923%-2.19%-9.78%0.811.01-7.57%19/21
FTIAUFranklin Templeton - Franklin Income Fund A(acc)USD09.07.202010.4800USD-0.76% 1 000 USD5.75%-4.47%1.35%-10.27%-7.01%-7.42%-0.25%1.39%--31.05.20200.02%4.77%3.33%9.64%11.07.202003.04.20191.681.350.1402924.06.20202445404710334 443 090100.11-0.1113.541.893116.073.651882BAL-TR-USDFTIAUUSD1.8355%-6.73%-7.74%0.721.291.49%5/16BAL-TR-USDFTIAUUSD1.0263%9.54%8.84%0.691.16-2.07%11/14BAL-TR-USD0.3901%5.02%21.27%0.941.0615.96%1/4BAL-TR-USD0.1342%-13.27%-3.60%0.911.10-9.31%5/5BAL-TR-USD
PARJSCEBNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR)09.07.2020153.2300EUR-0.80% 100 EUR3.00%-1.00%16.12%-7.08%3.38%4.34%-1.25%4.10%8.73%12.24%31.05.20200.17%9.62%6.65%39.87%10.91%11.73%14.86%16.23%16.99%10.73%11.07.202006.02.20192.371.7500.15624.06.202069400128094 910 715100.01-0.0111.491.28093EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0602%-25.62%-27.24%0.940.96-2.51%2/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0463%40.03%41.30%0.911.001.21%1/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0135%12.59%26.12%0.910.8415.54%1/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0911%20.98%10.07%0.910.9311.61%1/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARJSCBNP Paribas Funds Japan Small Cap09.07.202011 200.0000JPY-0.81% 150 000 JPY3.00%-0.97%16.28%-6.46%4.30%5.57%-0.32%5.19%9.92%13.30%31.05.20200.24%9.56%7.53%40.02%12.01%12.08%16.04%17.08%18.06%11.14%11.07.202012.04.20192.371.7500.15624.06.20206940012704 372 587 858100.01-0.0112.181.36094EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0602%-25.62%-27.24%0.940.96-2.51%2/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0463%40.03%41.30%0.911.001.21%1/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY-0.0135%12.59%26.12%0.910.8415.54%1/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0911%20.98%10.07%0.910.9311.61%1/2EQ-JAP-SCPARJSCJPY0.0677%35.32%25.23%0.850.99-9.65%3/3
PARBRBNP Paribas Funds Brazil Equity USD09.07.202086.1700USD0.38% 1 000 USD3.00%-4.43%22.89%-30.88%-19.55%-26.03%-0.32%1.41%-2.89%-5.34%31.05.20200.06%16.96%5.64%29.69%7.93%16.99%-2.52%4.74%-5.14%2.71%11.07.202012.04.20192.221.7500.71124.06.202029800740175 154 366100.00010.631.947115EQ-BRPARBRBRL6.4742%17.83%13.04%0.941.32-8.41%3/3EQ-BRPARBRBRL10.0663%18.92%26.56%0.981.195.98%1/3EQ-BRPARBRBRL14.1307%40.78%60.66%0.971.2014.66%2/4EQ-BRPARBRBRL13.3551%-12.33%-0.91%0.931.12-9.78%4/5EQ-BRPARBRBRL10.8615%1.11%1.68%0.971.212.58%1/5
ABWRUAberdeen Global - World Resources Equity Fund10.07.202011.4765USD-1.64% 100 000 EUR6.38%-4.07%14.53%-15.11%-4.91%-12.37%-0.05%1.55%-0.83%-31.05.20200.01%10.15%4.26%22.84%5.43%9.78%-0.53%2.45%11.07.202015.02.20191.691.5000.02524.06.20201990030024 614 910102.23-2.2315.691.918415EQ-SEC-MATEQ-SEC-MATEQ-SEC-MATABWRUFUSD0.3901%43.11%44.77%0.620.7313.14%2/6EQ-SEC-MATABWRUFUSD0.1342%-32.09%-24.82%0.610.68-15.35%6/6EQ-SEC-MATABWRUFUSD0.0923%-14.86%-14.94%0.540.63-5.64%6/6
ABBEUAberdeen Global - Brazil Equity Fund09.07.20205.5784USD0.52% 100 000 EUR6.38%-4.59%22.18%-34.24%-25.51%-30.87%-3.50%1.78%-2.69%-31.05.2020-0.14%17.43%6.95%38.27%9.52%16.29%11.07.202015.02.20192.091.7500.05224.06.20202980026014 928 594113.67-13.679.632.235632EQ-BREQ-BREQ-BRABBEUFBRL14.1307%40.78%55.90%0.931.0813.00%3/4EQ-BRABBEUFBRL13.3551%-7.37%-0.91%0.941.05-5.73%2/5EQ-BRABBEUFBRL10.8615%1.11%0.15%0.971.160.64%3/5
FTMBFFranklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD - 65809.07.202066.9700USD-1.92% 1 000 USD5.75%-9.79%0.63%-25.67%-17.61%-20.71%-5.67%-1.41%1.63%4.83%31.05.2020-0.24%9.05%1.98%15.40%4.08%5.76%5.48%6.00%7.64%4.25%11.07.202001.12.20000.005121.02.20191.831.500.050524.06.2020986506211208 938 053100.00012.001.4659262.340.82EQ-USFTMBFUSD1.8355%-8.10%-11.36%0.940.90-4.23%9/11EQ-USFTMBFUSD1.0263%18.05%7.03%0.910.96-10.30%10/11EQ-USFTMBFUSD0.3901%12.99%26.24%0.921.0412.77%1/19EQ-USFTMBFUSD0.1342%-5.77%-1.39%0.920.96-4.43%16/18EQ-USFTMBFUSD0.0923%15.75%12.57%0.940.88-1.36%9/16
FTMBUFranklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR - 65809.07.202059.4100EUR-1.52% 100 EUR5.75%-9.39%-2.49%-26.86%-19.89%-21.27%-5.34%-1.86%3.46%6.02%31.05.2020-0.22%9.09%1.48%16.39%3.73%6.67%7.93%6.64%9.95%4.67%11.07.202021.02.20191.831.500.050524.06.202098650621117 425 203100.00012.001.4659262.340.82EQ-USFTMBFUSD1.8355%-8.10%-11.36%0.940.90-4.23%9/11EQ-USFTMBFUSD1.0263%18.05%7.03%0.910.96-10.30%10/11EQ-USFTMBFUSD0.3901%12.99%26.24%0.921.0412.77%1/19EQ-USFTMBFUSD0.1342%-5.77%-1.39%0.920.96-4.43%16/18EQ-USFTMBFUSD0.0923%15.75%12.57%0.940.88-1.36%9/16
FTMBFEHFranklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR-H1 - 65809.07.202041.4800EUR-1.94% 100 EUR5.75%-9.67%0.22%-26.13%-18.71%-22.32%-8.05%-3.32%0.22%3.66%31.05.2020-0.46%9.01%-0.64%15.16%2.16%5.74%4.31%6.38%6.66%4.36%11.07.202003.04.20191.831.500.160524.06.20207867064132 697 690100.00012.191.4357292.631.20EQ-USFTMBFUSD1.8355%-8.10%-11.36%0.940.90-4.23%9/11EQ-USFTMBFUSD1.0263%18.05%7.03%0.910.96-10.30%10/11EQ-USFTMBFUSD0.3901%12.99%26.24%0.921.0412.77%1/19EQ-USFTMBFUSD0.1342%-5.77%-1.39%0.920.96-4.43%16/18EQ-USFTMBFUSD0.0923%15.75%12.57%0.940.88-1.36%9/16
ABSEMBEAberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund10.07.2020133.7539EUR-0.35% 100 000 EUR6.38%1.20%13.44%-6.48%-4.52%-5.41%-1.51%0.99%1.30%2.93%31.05.2020-0.24%5.26%0.25%12.13%2.02%3.57%1.52%1.73%2.63%2.82%11.07.202015.02.20191.751.5000.41124.06.202070930015460 083 745122.24-22.246.666.40694BOND-EURABSEMBEEUR-0.4457%-4.80%-11.07%0.491.44-4.35%18/19BOND-EURABSEMBEEUR-0.4268%2.75%9.38%0.431.215.96%1/19BOND-EURABSEMBEEUR0.3901%11.39%18.22%0.510.4912.49%1/17BOND-EURABSEMBEEUR0.1342%-6.25%-13.78%0.480.43-0.43%9/18BOND-EURABSEMBEEUR0.0923%-2.28%3.14%0.680.764.87%7/20
ABSEMBUAberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund10.07.202045.7184USD-0.34% 100 000 EUR6.38%1.29%13.81%-5.34%-2.69%-2.86%1.24%3.21%2.97%4.23%31.05.2020-0.00%5.21%2.92%12.24%4.05%3.35%2.95%1.52%3.72%2.47%11.07.202028.02.20191.701.5000.28424.06.2020209800164342 394 514129.30-29.306.356.68793BOND-GEMABSEMBUUSD1.8355%-8.49%-8.51%0.360.28-7.44%12/12BOND-GEMABSEMBUUSD1.0263%13.09%11.63%0.340.237.79%1/11BOND-GEMABSEMBUUSD0.3901%11.39%18.22%0.510.4912.49%1/17BOND-GEMABSEMBUUSD0.1342%-6.25%-13.78%0.480.43-0.43%9/18BOND-GEMABSEMBUUSD0.0923%-2.28%3.14%0.680.764.87%7/20
ABSEMBCAberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc10.07.2020101.7136CZK-0.34% 100 000 EUR6.38%1.26%13.58%-6.00%-3.78%-4.15%-0.93%0.96%1.22%-31.05.2020-0.19%5.26%0.37%12.18%1.52%3.07%11.07.202028.02.20191.761.5000.45824.06.20202098001673 475 718125.89-25.896.366.52892BOND-CZKABSEMBCCZK1.0594%-6.38%-10.54%0.510.96-4.47%8/8BOND-CZKABSEMBCCZK0.2178%2.13%7.43%0.430.805.69%1/7BOND-CZKABSEMBCCZK0.3901%11.39%18.22%0.510.4912.49%1/17BOND-CZKABSEMBCCZK0.1342%-6.25%-13.78%0.480.43-0.43%9/18BOND-CZK
INGIEENN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR09.07.202057.5800EUR-0.71% 100 EUR5.00%0.24%8.40%-24.61%-13.17%-13.70%3.58%3.71%1.26%1.36%31.05.20200.31%11.04%9.37%20.99%7.87%8.79%2.83%5.37%1.49%2.98%11.07.202030.09.20182.412.0000.123824.06.20200990034018 131 688100.07-0.076.721.155141EQ-CEEINGIEEEUR-0.4457%-12.66%-6.87%0.961.248.74%1/6EQ-CEEINGIEEEUR-0.4268%11.95%6.11%0.941.34-10.06%4/6EQ-CEEINGIEEEUR-0.3642%29.59%56.37%0.881.4912.17%5/15EQ-CEEINGIEEEUR-0.1677%-4.02%0.39%0.901.55-4.72%14/15EQ-CEEINGIEEEUR0.0937%-15.82%-24.43%0.851.43-1.83%11/16
AMEGAEHAMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE - AHE09.07.2020106.5500EUR-1.23% 100 000 EUR4.50%-7.43%2.35%-18.21%-11.39%-15.74%-5.85%-3.53%-1.06%1.20%31.05.2020-0.40%7.91%-0.71%16.14%0.71%4.37%1.04%4.04%1.68%2.72%11.07.202031.12.20182.151.7000.22724.06.2020694004402 570 006200.37-100.3714.981.855638EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD1.8355%-16.66%-16.70%0.810.94-1.13%5/6EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD1.0263%18.50%16.88%0.720.890.29%3/6EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.3901%6.20%18.05%0.780.9612.09%1/3EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.1342%-16.66%-6.02%0.850.89-11.32%3/3EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.0923%14.32%11.31%0.870.90-1.59%2/3
AMEGAGUAMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE - AU09.07.202093.4900USD-1.23% 100 000 EUR4.50%-7.51%2.59%-17.35%-9.85%-13.70%-3.22%-1.35%0.67%2.69%31.05.2020-0.17%7.92%1.99%16.14%2.89%4.58%2.56%3.73%3.01%2.74%11.07.202028.02.20192.151.7000.22724.06.20205950042019 507 280147.40-47.4015.181.875639EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD1.8355%-16.66%-16.70%0.810.94-1.13%5/6EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD1.0263%18.50%16.88%0.720.890.29%3/6EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.3901%6.20%18.05%0.780.9612.09%1/3EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.1342%-16.66%-6.02%0.850.89-11.32%3/3EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.0923%14.32%11.31%0.870.90-1.59%2/3
AMEGAGEAMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE - AE09.07.2020172.2600EUR-0.93% 100 000 EUR4.50%-7.01%-0.63%-18.76%-12.38%-14.38%-2.95%-1.79%2.47%3.84%31.05.2020-0.16%7.86%1.27%12.62%2.53%5.05%4.97%4.57%5.22%2.67%11.07.202031.12.20182.151.7000.22724.06.2020595004207 799 315147.40-47.4015.181.875639EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD1.8355%-16.66%-16.70%0.810.94-1.13%5/6EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD1.0263%18.50%16.88%0.720.890.29%3/6EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.3901%6.20%18.05%0.780.9612.09%1/3EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.1342%-16.66%-6.02%0.850.89-11.32%3/3EQ-SEC-DEFAMEGAGUUSD0.0923%14.32%11.31%0.870.90-1.59%2/3
FTEUROFFranklin Templeton - Templeton Euroland Fund A(acc)EUR - 221309.07.202020.5500EUR-0.63% 100 EUR5.75%-1.49%13.04%-15.33%-4.24%-8.42%-5.00%0.23%4.44%5.62%31.05.2020-0.40%8.91%1.14%21.46%4.66%7.86%7.18%8.75%8.94%4.59%11.07.202001.12.20000.067121.02.20191.831.500.180-6924.06.202019900560171 368 080100.00011.251.216236EQ-EUFTEUROFEUR-0.4457%-12.47%-16.70%0.850.95-4.79%26/27EQ-EUFTEUROFEUR-0.4268%9.36%7.84%0.921.14-2.87%24/27EQ-EUFTEUROFEUR-0.3642%7.94%21.61%0.951.2111.92%1/35EQ-EUFTEUROFEUR-0.1677%27.62%18.33%0.931.048.50%4/34EQ-EUFTEUROFEUR0.0937%6.28%-3.09%0.941.16-10.37%39/40
FTEMBAEHFranklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR-H109.07.20208.9800EUR0.00% 100 EUR5.75%4.06%11.97%-4.87%2.98%-2.50%-0.73%2.67%1.01%-31.05.2020-0.25%6.04%2.17%20.28%4.23%5.53%0.56%1.59%11.07.202014.03.20192.111.800.360-3924.06.2020185329010310310 665 292125.32-25.3211.291.5144813.941.641585BAL-BAL-USDFTEMBUEUR1.8355%-10.02%-12.87%0.841.503.03%3/7BAL-BAL-USDFTEMBUEUR1.0263%14.99%27.46%0.801.525.27%1/5BAL-BAL-USDFTEMBAEHEUR-0.3642%7.81%24.38%0.841.5811.79%3/24BAL-BAL-USDFTEMBAEHEUR-0.1677%-18.83%0.81%0.791.35-19.99%23/23BAL-BAL-USDFTEMBAEHEUR0.0937%6.15%-7.50%0.781.43-16.27%25/26
FTEMBUFranklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) USD09.07.202010.1600USD0.10% 1 000 USD5.75%4.21%12.51%-4.15%4.42%-0.29%2.16%4.92%2.63%-31.05.2020-0.01%6.13%5.15%20.53%6.48%5.90%1.98%1.59%11.07.202014.03.20192.111.800.260-3924.06.2020185329010110317 743 324125.32-25.3211.291.5144813.941.641585BAL-BAL-USDFTEMBUUSD1.8355%-10.02%-12.87%0.841.503.03%3/7BAL-BAL-USDFTEMBUUSD1.0263%14.99%27.46%0.801.525.27%1/5BAL-BAL-USDFTEMBUUSD0.3901%11.69%26.42%0.931.3011.40%1/7BAL-BAL-USDFTEMBUUSD0.1342%-18.89%-7.01%0.921.30-9.77%7/7BAL-BAL-USDFTEMBUUSD0.0923%-1.51%-7.71%0.871.41-5.55%5/5
FTMGDEHFranklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 218309.07.202011.2000EUR-1.58% 100 EUR5.75%-7.28%2.38%-23.60%-15.54%-19.02%-7.28%-2.51%0.14%2.82%31.05.2020-0.47%8.38%0.13%16.08%2.36%5.56%3.54%5.65%5.42%3.55%11.07.202021.02.20191.821.500.1601524.06.20205942079619 493 597100.00011.971.21761520.00EQ-GLBFTMGDUUSD1.8355%-12.32%-14.40%0.881.12-0.45%13/21EQ-GLBFTMGDUUSD1.0263%22.81%11.62%0.831.12-13.78%21/21EQ-GLBFTMGDUUSD0.3901%7.58%19.34%0.901.1610.62%2/46EQ-GLBFTMGDUUSD0.1342%-6.95%-4.27%0.841.02-2.61%31/42EQ-GLBFTMGDUUSD0.0923%2.42%-3.02%0.870.94-5.30%34/42
FTMGDUFranklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD - 218309.07.202016.2300USD-1.64% 1 000 USD5.75%-7.63%3.44%-23.77%-14.44%-18.11%-5.90%-1.62%0.42%3.33%31.05.2020-0.34%8.77%2.23%18.05%3.38%5.58%3.31%5.44%5.27%3.54%11.07.202021.02.20191.831.500.0601524.06.202059420796166 022 269100.00011.971.21761520.00EQ-GLBFTMGDUUSD1.8355%-12.32%-14.40%0.881.12-0.45%13/21EQ-GLBFTMGDUUSD1.0263%22.81%11.62%0.831.12-13.78%21/21EQ-GLBFTMGDUUSD0.3901%7.58%19.34%0.901.1610.62%2/46EQ-GLBFTMGDUUSD0.1342%-6.95%-4.27%0.841.02-2.61%31/42EQ-GLBFTMGDUUSD0.0923%2.42%-3.02%0.870.94-5.30%34/42
FTMGDFFranklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR - 218309.07.202017.3900EUR-1.31% 100 EUR5.75%-7.25%0.23%-25.01%-16.79%-18.74%-5.60%-2.08%2.54%4.15%31.05.2020-0.32%8.56%1.52%15.60%3.03%6.08%5.68%5.74%7.47%3.60%11.07.202003.04.20191.831.500.0501524.06.202049420796145 893 313100.00012.201.20751618.37EQ-GLBFTMGDUUSD1.8355%-12.32%-14.40%0.881.12-0.45%13/21EQ-GLBFTMGDUUSD1.0263%22.81%11.62%0.831.12-13.78%21/21EQ-GLBFTMGDUUSD0.3901%7.58%19.34%0.901.1610.62%2/46EQ-GLBFTMGDUUSD0.1342%-6.95%-4.27%0.841.02-2.61%31/42EQ-GLBFTMGDUUSD0.0923%2.42%-3.02%0.870.94-5.30%34/42
FTCFranklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD09.07.202037.4000USD1.22% 1 000 USD5.75%17.91%32.06%17.50%34.73%30.36%13.78%10.71%9.10%-31.05.20200.62%8.23%10.12%25.28%9.57%6.51%11.07.202001.12.20000.048107.02.20192.442.100.130-8724.06.202019504440364 214 129100.18-0.1811.081.42887EQ-CNFTCCNY2.4817%-12.78%-5.39%0.830.865.25%1/11EQ-CNFTCCNY2.6271%32.58%28.49%0.860.90-1.02%7/11EQ-CNFTCCNY2.0065%14.11%23.89%0.870.9410.50%1/12EQ-CNFTCCNY1.9917%-8.27%0.93%0.900.87-9.34%9/12EQ-CNFTCCNY2.7878%14.90%4.12%0.890.81-8.52%8/13
PARENVOBNP Paribas Funds Climate Impact09.07.2020196.5200EUR0.36% 100 EUR3.00%-0.24%12.72%-7.76%4.50%3.29%5.85%7.06%9.19%7.32%31.05.20200.50%8.62%7.19%15.59%7.90%5.06%9.56%5.36%9.26%4.03%11.07.202012.04.20192.682.2000.09524.06.202049600520219 708 055100.16-0.1617.642.322472EQ-ECO-GLBPARENVOUSD1.8355%-11.99%-14.19%0.961.383.05%1/6EQ-ECO-GLBPARENVOUSD1.0263%23.03%23.70%0.901.08-1.02%4/5EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.3901%9.72%19.92%0.841.059.72%2/12EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.1342%-0.60%-2.94%0.891.182.89%4/11EQ-ECO-GLBPARENVOUSD0.0923%-6.02%-5.68%0.921.201.58%4/8
FFASCFidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR10.07.202022.4500EUR-0.58% 100 EUR5.25%5.60%14.89%-12.24%-9.73%-13.32%-3.35%1.97%7.71%-31.05.2020-0.49%8.64%0.18%15.41%5.47%8.34%10.59%10.61%11.07.202004.03.20191.951.500.14024.06.202069301147053 962 012103.42-3.428.871.122369EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.8355%-11.97%-9.83%0.880.992.06%1/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD1.0263%26.67%21.78%0.821.20-10.13%3/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD0.3901%11.81%23.72%0.891.209.64%1/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD0.1342%-6.29%-11.42%0.901.308.60%1/3EQ-ASPAC-SCFFASCUSD0.0923%13.17%21.98%0.831.196.28%1/3
PARREBNP Paribas Funds Russia Equity EUR09.07.2020137.3100EUR0.59% 100 EUR3.00%0.67%6.76%-19.24%-5.84%-11.02%8.32%9.22%5.89%3.98%31.05.20200.66%11.63%9.76%17.84%12.37%10.27%7.62%8.67%4.01%4.01%11.07.202012.04.20192.221.7500.25724.06.202019900380174 224 260100.0005.190.703555EQ-RUSEQ-RUSPARRERUB9.2310%1.54%1.38%0.931.00-0.17%2/4EQ-RUSPARRERUB10.8910%39.21%46.26%0.650.929.30%3/9EQ-RUSPARRERUB12.9727%67.42%55.51%0.640.8617.73%1/9EQ-RUSPARRERUB8.5102%10.66%8.89%0.710.93-1.61%5/11
FFGHYFidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD10.07.202014.4700USD-0.14% 1 000 USD3.50%-0.89%7.03%-5.61%-1.90%-1.63%1.94%3.63%3.81%-31.05.20200.14%4.91%3.63%8.13%4.79%3.03%4.21%1.96%11.07.202027.04.20191.421.000.23024.06.2020230752613540 411 572175.65-75.6519.472.01007.185.091387BOND-HY-GLBFFGHYUSD1.8355%-6.46%-4.42%0.480.43-2.68%7/7BOND-HY-GLBFFGHYUSD1.0263%9.99%6.88%0.470.441.87%2/7BOND-HY-GLBFFGHYUSD0.3901%19.80%21.57%0.700.619.29%1/7BOND-HY-GLBFFGHYUSD0.1342%-3.47%-14.16%0.430.412.21%3/7BOND-HY-GLBFFGHYUSD0.0923%-6.18%1.03%0.700.584.59%1/7
AIGSBFPineBridge Strategic Bond Fund - Class A09.07.202020.3574USD0.00% 1 000 USD5.00%0.06%6.78%0.62%1.92%3.20%3.12%3.17%2.84%3.81%31.05.20200.20%2.91%2.98%6.91%2.57%1.38%1.99%0.92%2.75%1.30%11.07.202007.03.20191.931.500.53724.06.20203098-114583 345 669111.74-11.74122.100.27005.435.39BOND-GLBAIGSBFUSD1.8355%-4.06%-4.31%0.540.51-3.14%13/14BOND-GLBAIGSBFUSD1.0263%6.32%5.35%0.540.422.11%3/14BOND-GLBAIGSBFUSD0.1300%1.88%10.04%0.560.449.14%1/16BOND-GLBAIGSBFUSD0.1454%-4.56%-5.94%0.400.32-2.73%11/13BOND-GLBAIGSBFUSD0.0923%1.07%3.37%0.480.542.75%3/15
FTSIFFranklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD - 1161309.07.202015.9600USD0.13% 1 000 USD5.00%0.19%6.33%-2.39%-1.18%-0.50%1.73%1.83%1.80%3.09%31.05.20200.10%3.54%2.26%5.95%1.92%2.12%1.41%1.03%2.43%1.29%11.07.202021.02.20191.341.250.20018424.06.20200098112585145 877 002117.72-17.724.374.214456BOND-GLBFTSIFUSD1.8355%-4.06%-2.79%0.450.34-2.60%11/14BOND-GLBFTSIFUSD1.0263%6.32%3.25%0.430.290.66%6/14BOND-GLBFTSIFUSD0.1300%1.88%10.15%0.540.519.12%2/16BOND-GLBFTSIFUSD0.1454%-7.19%-5.94%0.280.25n.r.BOND-GLBFTSIFUSD0.0923%1.07%1.49%0.420.420.99%6/15
FTSIEFranklin Templeton - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR-H109.07.202011.2800EUR0.09% 100 EUR5.00%0.09%6.02%-3.26%-2.67%-2.84%-0.96%-0.32%0.23%-31.05.2020-0.13%3.53%-0.46%5.67%-0.11%1.71%0.07%1.40%11.07.202021.02.20191.341.250.31018424.06.2020009811258513 713 850117.72-17.724.374.213862BOND-EURFTSIEEUR-0.4457%-4.80%-5.41%0.550.67-2.05%15/19BOND-EURFTSIEEUR-0.4268%2.75%0.71%0.610.86-1.61%10/19BOND-EURFTSIEEUR0.1300%1.88%10.15%0.540.519.12%2/16BOND-EURFTSIEEUR0.1454%-7.19%-5.94%0.280.25n.r.BOND-EURFTSIEEUR0.0923%1.07%1.49%0.420.420.99%6/15
FTSIFEFranklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 1161309.07.202014.1700EUR0.57% 100 EUR5.00%0.64%3.05%-3.93%-3.87%-1.19%2.08%1.35%3.63%4.27%31.05.20200.13%4.25%1.95%13.09%1.57%3.65%3.77%2.44%4.65%1.43%11.07.202007.02.20191.351.250.20018424.06.2020309701458536 466 324121.34-21.344.394.243862BOND-GLBFTSIFUSD1.8355%-4.06%-2.79%0.450.34-2.60%11/14BOND-GLBFTSIFUSD1.0263%6.32%3.25%0.430.290.66%6/14BOND-GLBFTSIFUSD0.1300%1.88%10.15%0.540.519.12%2/16BOND-GLBFTSIFUSD0.1454%-7.19%-5.94%0.280.25n.r.BOND-GLBFTSIFUSD0.0923%1.07%1.49%0.420.420.99%6/15
FTBRICFFranklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR - 434309.07.202021.9200EUR1.11% 100 EUR5.75%9.98%20.37%-5.44%11.44%8.25%10.02%8.45%8.67%3.33%31.05.20200.46%9.29%10.19%20.97%10.65%7.88%7.07%4.13%3.64%3.33%11.07.202003.04.20192.462.100.1304524.06.20202980055078 733 172100.12-0.1210.771.518711EQ-BRICFTBRUUSD1.8355%-16.22%-15.88%0.951.000.27%1/2EQ-BRICFTBRUUSD1.0263%38.89%47.12%0.971.037.28%1/2EQ-BRICFTBRUUSD0.3901%22.22%28.99%0.900.918.71%2/5EQ-BRICFTBRUUSD0.1342%-20.36%-16.48%0.900.91-5.32%5/6EQ-BRICFTBRUUSD0.0923%-4.63%-7.80%0.850.89-3.71%8/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1477